.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

9 मार्च 2017

कच्छ चारण समाज जोग भुज खाते 13-03-2017 कार्यक्रममां पधारवा जाहेर आमंत्रण

कच्छ चारण समाज जोग भुज खाते 13-03-2017 कार्यक्रममां पधारवा जाहेर आमंत्रण
भुज कच्छ मध्ये भानुशाली नगरमां आवेल श्री लक्ष्मण राग चारण बोर्डिंग संचालीत श्री जखुभाई धानाभाई भुवा चारण बोर्डिंगना नवनिर्माणनी पाया विधी कार्यक्रम ता.13-03-2017ना सोमवारना सवारना भागे अखील कच्छ चारण सभाना प्रमुखश्री विजयभाई के.गढवीना हस्ते तेमज अध्यक्षस्थाने राखवामां आवेल छे

कार्यक्रमनी विगत
तारीख :- 13-03-2017 अने सोमवार
सवारे 10-00 थी 1-00 बोर्डिंगनी पायाविधि, फंड ऐकत्रीकरण, शैक्षणिक अने सामाजीक विकास माटेना प्रयासोनो अहेवाल
बपोरना 1-00 थी 3-00 समूह भोजन प्रसाद
बपोर पछी 3-00 थी 5-00 चारणत्व, चारण ऐक धारण तेमज शैक्षणिक अने सामाजीक उत्थान माटे मंथन
स्थळ :- विश्रांति भवन, भानुशाली नगर, भुज कच्छ

आ कच्छ चारण समाजना भागीरथ कार्यक्रममां कच्छ चारण समाजना तमाम भाईओ तथा बहेनो समयसर पधारवा, भाग लेवा अने योगदान आपवा आथी नम्र विनंती करवामां आवे छे तेमज जाहेर आमंत्रण पाठववामां आवे छे.
भीमसिंह के.बारोट
मंत्रीश्री अखिल कच्छ चारण सभा


खास नोंध :-
ता.10-03-2017 ना सांजना 5 थी 8 दरम्यान कच्छ चारण समाजना आगेवानो भाडिया तथा झरपरा चारण समाजना भाईओने मळवा आवशे.
ता.11-03-2017 ना सांजना 5 थी 8 दरम्यान कच्छ चारण समाजना आगेवानो मांडवी, काठडा, नाना-मोटा लायजा, भींसरा, बाडा, भाडा, पांचोटीया चारण समाजना भाईओने मळवा आवशे.

कोई टिप्पणी नहीं:

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads