.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

18 फ़रवरी 2016

आमंत्रणपत्रिका तप होस्पिटल आदिपुर-कच्छ

जय माताजी
तप हॉस्पिटल 11 वर्ष मां प्रवेश अने नवतर सेवानुं प्रारंभ

तारीख :- 20-02-2016

समय :- बपोरे 2-00 वाग्या थी

स्थळ :- तप हॉस्पिटल रामबाग रोड आदिपुर कच्छ

उपर ना कार्यक्रमनी तैयारी
आई श्री सोनल मां कच्छ जील्ला ना 13  प्रवास ना साथे रहेनार कच्छ चारण समाज के माजी प्रमुख 1 श्री वालजीबापा सिधोडी वाळा तथा परम  2 पुज्य चारण महात्मा संत हरिदानजी महाराज जेमना अध्यक्ष स्थाने जूनागढ़ खाते आई श्री सोनल मांनी तुलाविधी थयेल तथा समाज ना        3 प्रमुख विजयभाईनी सलाह अने देखरेख नीचे माँ भगवती ना आशिषथी थई रहेल छे

कार्यक्रममां अनेक संतो तथा माताजीओ अने वडीलोनी हाजरीमां समाजसेवी तथा लोकसेवी व्यक्तित्वने बिरदाववामां आवशे

कार्यक्रम मां पधारवा भावभर्यु आमंत्रण
डॉ. बळवंत पी.गढवी (MBBS.M.S ORTHO)
डॉ. बद्रिदान ऐ. गढवी (BAMS)
तप होस्पिटल आदिपुर-कच्छ

चारण महात्मा संत हरिदानजी महाराज साथे डॉ. बळवंत खड़िया अने वालजी बापा 

 चारण महात्मा संत हरिदानजी महाराज  अने वालजी बापा 
 चारण महात्मा संत हरिदानजी महाराज  अने वालजी बापा 
 कच्छमित्र ना समाचार 

आमंत्रणपत्रिका तप होस्पिटल आदिपुर-कच्छ
कोई टिप्पणी नहीं:

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads