.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

31 दिसंबर 2018

सोनल बीज उजवणी नी आमंत्रण पत्रिकाओ

सोनल बीज उजवणी नी आमंत्रण पत्रिकाओ

चारण समाजना उध्धारक सामाजिक क्रांतिना प्रणेता प्रातः स्मरणीय आईश्री सोनल मानो 96मो प्रागट्य पर्व सोनल बीज पोष सुद-बीज ता.08-01-2019ना पवित्र दिवसे उजववामां आवशे.

नीचे मुजबना स्थळे सोनल बीज नी उजवणी करवामां आवनार छे.

(1) श्री सोनलधाम मढडा जी.जुनागढ

 (2) श्री सोनलधाम कणेरी जी.जुनागढ

(3) केशोद जी. जुनागढ

(4) मांडवी कच्छ


 (5) आदीपुर कच्छ(6) श्री सोनलधाम, गांधीधाम कच्छ(7) माधापर कच्छ
(8) ववार ता.मुंदरा कच्छ

(9) मोटा भाडिया ता.मांडवी कच्छ
(10) मोटी खाखर ता.मुंदरा कच्छ


(11) अमूली ता. राजुला जी. अमरेली


 (12) भुंगर ता. तळाजा जी. भावनगर


 (13) ढोकळवा जी.सुरेन्द्रनगर
 (14) जाम खंभालीया जी.देवभूमि द्रारका

(15) सुरजकराडी ता.द्रारका जी.देवभूमि द्रारका

(16) कोचरीया
(17) मुलुंड मुंबई
(18) नरोडा अमदावाद

(19) श्री सोनलधाम, नेराणा जी. पोरबंदर

(20) रेलनगर राजकोट
(21) सुरत
(22) टोकरा (मेवाकंपा) ता.वडाली जी. साबरकांठा
(23) वलसाड


(24)  सुरेन्द्रनगर 
संपर्क जगुभा लांबा 9879783109

(25) वाछकपर ता.टंकारा जी. मोरबी
(26) रफालेश्वर जी.मोरबी
सोनल सोसायटी, आई सोनल चारण समाजनी वाडी

(27) काळेला ता.महुवा जी. भावनगर

 (28) कलोल 
(29) ऑस्ट्रेलिया
दर वर्षनी जेम आ वर्षे पण विदेशनी धरती पर ऑस्ट्रेलियाना सिडनी, मेलबॉन अने ऐडीलेडमां सोनल बीजनी उजवणी थाशे.
माताजीनी समूह प्रार्थना साथे बीजनी शरुआत करी चारण गढवीना तमाम भाईओ, बहेनो समाजनी हालनी परिस्थिति तथा आवनार समयनी चर्चा विचारणा करवामां आवशे. भोजन लई चारण ऐक बने, नेक बने अने चारणो खूब भणे ऐ संकल्प साथे पूर्णावृति करवामां आवशे.
भरतदान गढवी (प्रमुखश्री ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलेन्ड चारण समाज)

(30)  जाम जोधपुर (31) जामनगर

 (32) जशोदानगर अमदावाद

 (33)  मोरबी 
 (34) नाना मढाद जी.सूरेन्द्रनगर

 (35) राजकोट


 (36) समढीयाळा जी. बोटाद
 (37) सूरेन्द्रनगर
(38) बावळा जी. अमदावाद (39) श्री सोनलधाम ढसा जंकशन ता.लाठी जी. अमरेली
 (40) सेकटर-5 गांधीनगर
 (41) महेसाणा

 (42) कल्याणपुरा चारण, तह, भूपालसागर जी. चित्तोडगढ राजस्थान

(43) पारेवाळा जी. राजकोट
(44) अमरेली
(45) झरपरा ता. मुंदरा कच्छ
(46) भुजपुर ता. मुंदरा कच्छ
(47) श्री सोनलधाम, काठडा ता.मांडवी कच्छ
(48) साखेडा जी. मोरबी
(49) वावडीनेश जी.गोधरा

(50) कालरी ता. बेचराजी जी. महेसाणा

माहिती / पत्रिका मोकलवा माटे :-
Whatsaap No
9687573577 (मनुदान - महुवा)
9913051642 (बेजांध - कच्छ)

समयसर माहिती /आमंत्रण पत्रिकाओ  मोकली सहकार आपवा विनंती


         वंदे सोनल मातरम्

Sponsored Ads

ADVT

ADVT