.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

चारण संतो / कवियो

 1. सांयाजी झूला
 2. ब्रह्मानंद स्वामी-1
 3. ब्रह्मानंद स्वामी
 4. भावनगर राजकवि पींगलशीभाई नरेला
 5. कविश्री कागबापु
 6. श्री मेघाणद गढवी 
 7. श्री मेरुभा गढवी 
 8. श्री पिंगळशीभाई गढवी 
 9. गीगाबापु कुंचाला
 10. हेमु गढवी
 11. कविश्री दाद
 12. वजा भगत
 13. वीर कवि वारु बारोट
 14. कच्छी रागणीना स्तंभ - पालु भगत
 15. संत पू. निरंजन बापु
 16. नारायण स्वामी बापु
 17. वीर शहीद माणशी
 18. कविश्री जोगीदानभाई चडीया
 19. खेतसिंह मीसण
 20. CHARANI SAHITY MA SHIV
 21. कच्छना चारण रत्नो
 22. कच्छना चारण कविओ
जो तमारा पासे चारणी साहित्य , रचनाओ, ऑडियो , पुस्तक,  होय तो आप ब्लॉग पर मुकवा मांगता होय तो मोकलवा विनंती छे.

Email - vejandh@gmail.com

Mo - 9913051642


      तमारा कोई Whatsapp ग्रुपमां चारणी साहित्यअवनवा समाचाररचनाओ, उपयोगी माहिती तथा सरकारी नोकरी जेवा अपडेट मेळववा होय तो 9913051642 नंबर ने ग्रुप मां ऐड करो.
आ मेसेज चारण समाजना दरेक भाईओ साथे अचूक शेर करशो जेथी वधुमां वधु ग्रुपना चारण समाजना भाईओ आ माहितीनो फायदो लई शके.
                         सहकार बदल आपनो आभार


➡ चारणी साहित्य ब्लॉग मां काई फेरफार के आपना सूचन के अभिप्राय आपवा नम्र विनंती छे


                                          वंदे सोनल मातरम

Sponsored Ads

ADVT

ADVT