.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

चारण आईओ

 1. AAI SHREE KHODIYAR MA
 2. आईश्री शेणबाईमां
 3. आईश्री वानुमां
 4. आईश्री सोनल मां
 5. आईश्री हांसबाई मां
 6. आईश्री खीमश्री मां
 7. आईश्री बुटभवानी मां
 8. आईश्री हिंगलाज मां
 9. आईश्री राणबाई मां
 10. आईश्री साचाय मां
 11. आईश्री करणी मां
 12. आई श्री जीवा मां

चारण आई परंपरा

(1) आई वाकदेवी आम्भृणी मा
अम्भृण नामना (चारण) ऋषिना ब्रह्मस्वरूपिणी, ब्रह्मवादिनी पुत्री वाकदेवीऐ सच्चीदानंदमयी जगदंबानो साक्षात्कार करेल.

(2) आई गिरा देवी मा
चारण परंपरानी मान्यता अनुसार काव्यशास्त्रना आदि प्रणेता वेदकालीन ऋषि पिंगलाचार्य चारण ऋषि हता. एमना धर्मपत्नी आई गिरा देवी,

(3) आई आदि आवड मा
नरा अने तुंबेल गोत्रना चारणो आई आदि आवडना संतान मनाय छे. आई आदि आवड नागवंशना शेषनागना सुपुत्री हता.

(4)आई हिंगळाज - हिंगुलादेवी मा
आई हिंगळाज चारण पुत्री हता. एमना पितानु नाम कार्पटिक अथवा कापडियाजी हतु.
हालना पाकिस्तानमां बलुचिस्तान प्रदेशमां पर्वत नी ऐक गुफामां महामाया आई हिंगळाज देवीनु मंदिर आवेलु छे.

(5) आई रवेची मा
आई रवेची अरडु नामना चारणना पुत्री हता. अरडु ए चहुवा शाखानी पेटा शाखा, अरडु ऐनो मुळ पुरुष हतो. कच्छमा आई रवेची लोकदेवी तरीके पुजाय छे.

(6) आई आशापुरा ऐ ज आई आवड मा
कच्छनी देशदेवी आई आशापुराजीना प्रागट्य अंगे अनेक कथाओ दंत कथाओ प्रचलित छे. आई आवड ऐ आई आशापुरा छे.

(7) आईश्री खोडियार मा
आई खोडियार लोकदेवी तरीके अढारेय वर्णना कुळदेवी तरीके पण पुजाय छे.
आई खोडियार मामडिया मादाना सात पुत्रीओ मा सौथी नाना पुत्री हता.

(8) आई श्री होल मा
राजकोट जिल्लाना वांकानेर तालुकामा हाले ज्या होलगढ नामनु गामडु छे ते गाम पूर्व गोकुळपूरा हतु.

(9)आई श्री गेल मा
आई मीणलदे अने मामडिया गढवीनी सात पुत्रीओमा आई गेल मा अथवा आई गुली के गुलाबबाई हतु.

(10) आई सांसई - चांचई मा
मामडिया चारण अने आई मीणलदेना सात पुत्रीओ मांथी ऐकनु नाम छे.

(11) आई रेपडी मा
मामडिया चारणना दिकरी हता. आई रेपडी सौराष्ट्रना लोकदेवी तरीके पुजाय छे.

(12) आई रांगडी मा
मामडिया चारणना दिकरी हता. आई रांगडी गुजरातमा लोकदेवी तरीके पुजाय छे.

(13) आई वरवडी मा (पहेला)
वि. सं. 1977 मा आईश्री देवलबाईनी कुखे नराकुळमां शंखडाजीना घरे कच्छ भूमिना वागड विस्तारना खोडासर गामे थयेल.

(14) आई वरवडी मा (बीजा)
कच्छना भचाऊ तालुकाना खोडासर गामे जन्म थयो हतो. पिताजी शंखडाजी नरा शाखा नी पेटा शाखा गोखरुमा थयो हतो.

(16) आई पीठड मा
आई पीठडनो जन्म कच्छ जिल्लामा हाले ज्या भूजीयो डूंगर छे तेनी तलेटीमा सोया बाटीना घर देवल मा / मालुबाई नी कुखे वि. सं. 1037ना वसंत पंचमीना दिवसे थयो हतो. आसो सूद नवमी नवरात्रीना अंतिम दिवसे परलोक गमन करेल.

(17) आई देवल काछेली मा
गौरक्षक पाबुजी राठोड जेमनी गाय माटे बलिदान आपेल ते आई देवल मूळ कच्छना हता.

(18) आई देवल मा (वाछरा दादा ना धर्मना बहेन)
कुंवरबेटना मालधारी चारण आई हता.
आजे पण वाछरो अने आई देवल मानी कथा वीर गाथा घर घर गवाय छे.

(19) आई श्री देवल मा (श्री वरणु देवना धर्मना बहेन)

(20) आई श्री देवल मा (श्री भाथीजी महाराजना धर्मना बहेन)

(21) आई देवल मा - रावळपीरना माताजी
शेडा शाखामा काना शेडा नामना चारणना घेर जन्म थयो हतो. तेमना लग्न गंगोणना अजरामल गेलवा साथे थया हता. एमनी कुखे शेषावतार रावळपीर नो जन्म थयो. रावळपीर भव्य देवालय वलसरा , मस्का ता.मांडवी कच्छ खाते छे.

(22) आई देवल मा (ईशरदासनी धर्म पत्नि)
ईसरा परमेशरा तरीके प्रख्यात थयेल समर्थ महाकवि ईसरदासजी सुराजी रोहड़ियाना धर्म पत्नि आए देवल मानो जन्म वि. सं. 15 मी शताब्दी मा भाद्रेश गामे थयो हतो.

(23) आई देवल मा (कटारिया वाळा)
आई देवलबाईनो जन्म रायथरी गाममा भांचळीया शाखा ना चारण म्याजरना घेर विक्रमनी ओगणीसमी सदीना चोथा दायकामा थयो हतो. तेमना लग्न खोडासर गामे थया हता. आई देवलमाना बलिदाननी गाथा गाता पाळीया कटारिया अने रायथरीमा छे.

(24) आई देवल भली आई मा
आई देवल भली आईनो जन्म मारवाड़ ना पश्विम भागमा जोधपुर राज्यना उजळामा वि. सं.1444ना महसूद 14 ना रोज थयेल. तेमना पिताजी भलयोजी सिंहढायच शाखाना चारण हता. आई देवल माना लग्न खारोडा गामना मारू शाखानी देथा पेटा शाखना बापलजी देथा साथे थया हता.

(25) आई बेचराजी मा
आई बेचराजीनो जन्म सिंधना खारोडा गाममा देथा शाखाना चारण बापल देथाना घेर आई देवल भली आईनी कुखे थयो हतो.

(26) आई बूट भवानी मा
आई बेचराजीनो जन्म सिंधना खारोडा गाममा देथा शाखाना चारण बापल देथाना घेर आई देवल भली आईनी कुखे थयो हतो. अरणेज खाते भव्य मंदिर आवेल छे.

(27) आई बलाड मा
आई बेचराजीनो जन्म सिंधना खारोडा गाममा देथा शाखाना चारण बापल देथाना घेर आई देवल भली आईनी कुखे थयो हतो. 

(28) आई बालवीजी मा
आई बेचराजीनो जन्म सिंधना खारोडा गाममा देथा शाखाना चारण बापल देथाना घेर आई देवल भली आईनी कुखे थयो हतो.

(29) आई करणीजी मा
समस्त भारत वर्षना चारणो माटे आस्था नु स्थान देशणोंकना देवी आईश्री करणी माताजीनो जन्म राजस्थान मा फलोदी पासे आवेला सुहाप गाममा अवसुरा मेहाजी कीनियाना घरे जगदंबा देवलबाई आढानी कुखे वि.सं. 1444ना आसो सूद-7ना रोज थयो हतो. सवंत 1595ना चैत्र सूद-9ना प्रातःकाळे थाळ प्रदेशना धिनेरु नामनी तळावडी कांठे स्वधाम गमन कर्यु.

(30) आई शेणबाई मा
आई शेणबाईनो जन्म सौराष्ट्रमा जूनागढना भेसाण तालुकाना गोरवीआळा गाममा थयो हतो.

(31) आई मोगल मा
आई मोगल मा नरा शाखा नी पेटा शाखा नेचडा शाखाना वाधिया शाखामा आई मानो जन्म थयेलो.

(32) आई गौरवी मा
आई गौरवी माना पितानु नाम जेदेव (जयदेव) वाधिया हतु.

(33) आई राजबाई मा 
आई राजबाई मानु जन्म सौराष्ट्रमा ध्रागध्रा ताबे गाम चराडवामां उदयभाण वाचाना घरे वि. सं. 1595 महा सूदमां थयो हतो. चराडवा तथा झीझुवाडा गामे तेमना मंदिरो धाम बन्या छे.

(34) आई कामेई मा
आई कामई मानो जन्म जाम खंभाळीया तालुकाना राण गामनी पासे ढाबरडी गाममा जशा बाटी ना घेर लगभग वि.सं.1550 नी आसपास थयो हतो. तेमना लग्न खजुरीया गाम पासे पीपडीया गामे वाचा शाखानी पेटा शाखा मेघडा शाखामा थया हता.

(35) आई नागबाई मा
आई नागबाई माना पितानु नाम हरजोग गढवी तेमनी शाख मादा तेओ जूनागढ़ पासे धणफुलीआ नामना गामे रहेता हता. नागबाईमा ना लग्न दात्राणा गामना रविसुर गोरवीआळा साथे थयेला.

(36) आई मांढु बाई मा
आई मांढु बाई मानो जन्म राजस्थानमा बाडमेर जिल्लाना थळ प्रदेशमा बिराई नामना कविया शाखानु गाम छे त्या थयेल.

(37)  आई गीगोई मा
आई गीगोई मा मारवाड मा थळ प्रदेशमा जन्मेला. एमना पितानु नाम जोगोजी वीठु वीठु ऐ रोहडियाओनी पेटा शाखा छे.

(38) आई जीवणी मा
आई जीवणी माना पितानु नाम धानोभाई नैया , मातानु नाम बायाबाई हतु.

(39) आई जीवांबाई महियाणी मा
आई जीवांबाई मानो जन्म संवत 1646 मा कच्छना रापर तालुकाना जाटावाडा गामना गढवी आदित्यदान महियाने त्या थयो हतो. मातानु नाम रुपाबाइ आइमाना लग्न नखत्राणा तालुकाना चारणोना ऐतिहासिक गाम लाखीयार वीराना गढवी लालाजी शामळ साथे थयेला.

(40) आई वानु मा - मोरझर 
आई वानु मानो जन्म कच्छ खडीरनु गाम वावडी जे हाले उज्जड टींबो छे. त्या भादा शाखाना चारण खोदीदान ना घेर थयो हतो. माता नु नाम पुरबाई हतु. आई मानु जन्म वि. सं. 1712 मा थयो हतो. आई वानु माना लग्न कच्छना नखत्राणा तालुकाना मोरझर गामे भाखरशी सुरताळीया ना पुत्र मेकरण साथे थया हता.

(41) आई जानबाई उढास मा (गोरसेर-सोरठ)
आई जानबाई उढास (गुढायच)ना पिता नु नाम वेजाणद उढास. तेओ साडाना रहेवासी हता. तेमना लग्न गोरसेरना खीमाणद मोड साथे थयेल.

(42) आई जानबाई मा (डेरडीवाळा)
आई जानबाई माना पितानु नाम गढवी मेघाणद रेढ. मातानु नाम चितबाई हतु.

(43) आई पुरबाई लांगडीयाणी मा (पातावाळा)
आई पुरबाई  मा ना पितानु नाम भाभाभाई अजाभाई लांगडिया. तेओ बांटवा पासेना गाम मीतीना वतनी. मातानु नाम मीणबाई हतु. तेमना लग्न गाम पाताना गढवी वीराभाई आलाभाई मोड़ साथे थयेला.

(43) आई बेनबाई मा मोड (ऐरडा कडछ)
आई बेनबाई मा  जूनागढ जिल्लाना घेड प्रदेश मा आवेल ऐरडा गामना गढवी मांडण मोडना दिकरी हता. एमने माधुपुर(घेड) पासेना कडछ गामे चाटका शाखामा लग्न थयेला.

(44)आई चांपबाई मा
आई चांपबाई मानो जन्म मोरबी पासेना टंकारा गामे चोराडा शाखाना गढवी हरपाल कवलना घेर माताजी धानबाई मानी कुखे थयेल.

(45) आई जेतबाई मा महेडु (वालवोड वाळा)
आई जेतबाईनो जन्म सं. 1515मा खेड़ा जिल्लाना वालोवड गाममा थयेलो. एमना पितानु नाम लाखाजी महेडु हतु.

(46) आई कागबाई मा चाटकां (बाबरीयात)

(47) आई माताजी शीला  सती (जीणकली मारवाड)

(48) आई केशरबाई मा लाळस (बेणप)
कच्छना वागड विस्तारना रापर तालुकाना सणवा गामना रुपशी लाळस तेमनी पत्नीनु नाम जीवाबाईना घरे केशरबाई नो जन्म थयेल.  तेमना लग्न सोईगाम पासेना बाणप गामना रतनु शाखाना मलुजी साथे थयेल.

आई पुनई मानो जन्म पिता हरजोग अने माता राजबाइना कुखे गाम काठडामा शाखरा शाखामा थयो हतो. तेमना लग्न पांचोटीया गामे भुवा शाखामा थया हता.

कच्छना कंठार प्रदेश मा मुंदरा नगर थी थोडे अंतरे शेखडीया नामनु चारणोनु नानकडु गाम छे. शेखडीया - भांचडिया शाखाना चारणोऐ वसावेल छे. आ गाममा पुनश्री नामना ऐक चारणीयाणी रहे.

कच्छनी केशरी भूमिना कांठळ प्रदेशमा रत्नाकर सागरना कांठे मांडवी तालुकामा पांचोटिया गाम आवेलु छे. गोपाल सिंधिया नामनो चरण रहे. एमना धर्म पत्नीनु नाम गोरबाई हतु. तेमना घरे वि. सं. 1841 मा तेजस्वी बालिकानु जन्म थयो ऐमनु नाम पाडवाम्या आव्यू देशा, देवश्री. तेमना लग्न काठडा गामे थयेल.

आईश्री राणबाई सतीनो जन्म भाडा गाममा वानरिया शाखामा थयो हतो. तेमना लग्न मोटा भाडिया गाममा नागसूर भैया साथे थया हता.

(53) आई चेहर मा
आई चेहरनु प्रागट्य वि. सं. 1314 मां कच्छना चारण आपा गढवीना घेर माताजी कंकुबाईनी कुखे थयेल.

(54) आई साचाय मा
आई साचायनो जन्म सिंधमा थरपारकरमा आवेला पेरू गाममा पिताजी मेघ मल्ल अने माताजी देवल मानी कुखे थयो हतो.

(55) आई वीरबाई सती मा (झरपरा)
हालारनी धरती पर कोई ऐक चारण गाममा ऐक चारण कन्या नो जन्म थयो. एमनु नाम वीरबाई हतु.

(56) आई वीरबाई सती मा (सिंधोडी)
कच्छ जिल्लाना अबडासा तालुकाना चारणो आ गाम सिंधोडीनु तोरण बांधनार वारीयाना वंशमा करसन वारीयो थयो. एमना घरे वीरबाईनो जन्म थयो.

(57) आई राजबाई सती मा (झरपरा)

(58) आई सीता सती मा (नानी भुजपुर )

(59) आई कमा सती मा

(60) आई भीना सती मा

(61) आई चांगडी माता 

(62) आई सभाई मा (सांभराई)

(63) आई जशुबाई मा - वोंध 

(64) आई विसरी माताजी

(65) आई गागल मा

(66) आई गात्राळ माताजी 

(67) आई भराडी माताजी 

(68) आई हिमा चारण मा

(69) आई वीजां मा

(70) आईश्री राई माताजी 

(71) आई खुंबडी मा

(72) आई गुंदल मा

(73) आई सांई नेसडी मा

(74) आई चाळकनेची मा

(75) आई सती जीवणी मा

(76) आई धनबाई मा 

(77) आईश्री सोनबाई मा गीयड (सराकडीया)(80) आई लाछबाई मा


(82) आई आसबाई माताजी - झरपरा

(83) आई वीरा माता 


संदर्भ 
(1) मातृदर्शन - श्री पिंगळशीभाई पायक

(2) चारण आई परंपरा - आशानंदभाई गढवी झरपरा
 1. આઈશ્રી દેવલમાં ભાડા કચ્છ હાલે વેરાવળ
 2. આઈશ્રી ગંગામાં કોડાય કચ્છ
 3. આઈશ્રી કંકુ કેસરમાં
 4. जोगमाया ऑफ़ चारण कास्ट
  ચારણ જ્ઞાતિ માં જન્મ ધારણ કરેલ જગદંબાઓ -
  -સાખાડા ચારણને ત્યાં ખોડાસર ગામે વરૂડી તથા સચદેવ માતાજી,

  -ચોયા બાટી ને ત્યાં હળવદ તાલુકે બાવલીમાં પીઠડ,રખાઈ,કત્રોડી,કલ્બી હેમા,ધાનશ્રી,સુંદરી આઈ,

  -મામૈયા ચારણ ને ત્યાં આવળ,જોગળ,ખોડલ,તોગળ,સાસઇ,વિજબા,હોલબાઈ તથા ફૂઇ વકલમાં -

  -બાપાલ ડેથા ને ત્યાં ,થર્પાકર માં ,બહુચરાજી,બુટ,બલ્લડ,તથા માતુશ્રી ભલી આઈ -

  -માળા સાખા માં વાંકલ માં

  -ધના નૈયા ને ત્યાં સરધાર માં જીવણી ,સીમોઈ 

  -હરપાલ ચોરાડા ને ત્યાં મોરબી ટંકારા માં માં ચપ્બી માં

  -મેહાજી કીનિયા ને ત્યાં ઝાલાવાડ ખોળ માં માં કરણી માં

  -વેદા નરા ને ત્યાં ગોર્વિયા લ ગામ ગોર્વિશાળી સેણબાઈ માં

  -દેવસુઘાઘણીયા ને ત્યાં ઓખા ભીમરાના માં મોગલ માં

  -ઉદા વાચા ને ત્યાં ચરાડવા માં માં રાજબાઈ

  -લાખાજી મહેડું ને ત્યાં ખેડા વાલવોડ માં માં જેતબાઈ

  -aદિત મામૈયા ને ત્યાં જટાવાળા કચ્છ માં જીવાબાઈ માં

  -મેઘાણંદ ને ત્યાં લાન્ગવાદરા ની દેરડી માં માં જાનબાઈ માં

  -છાત્રવભા ચટકા ને ત્યાં તળાજા માં કાગબાઈ માં

  -હર્જોગ માદા ને ત્યાં જુનાગઢ ધન્ફૂલીયા માં મહાસક્તી નાગબાઈ માં

  -જોગાભાઈ વીઠું ને ત્યાં મારવાડ માં ગીગાબાઈ માં

  -મ્યઝાર ભાચ્લીયા ને ત્યાં કચ્છ રાય્થરી માં આઈ દેવલ માં

  -સંગભાઈ વિકલ ને ત્યાં કચ્છલ વાગડ વાંઢ નેશ માં જહુમાં

  -જશા બાટી ને ત્યાં જામનગર ભીમ્થર માં જોગમાયા કમાઈ માં

  -નેચ્ડા સાખમાં ભાવનગર મિતડી માં સાઈ નેશડી માં

  -મિતિ અથવા કોટડા બાવીશી ગામે બાવીશીયું માં

  -ફૂન્ડા સાખા માં દુધલ નેશ જોગમાયા હન્શબાઈ માં

  -સોમનાથી સખાતે ગયેલ ગીર વિસ્તાર માં માં લાખબા


जो तमारा पासे चारणी साहित्य , रचनाओ, ऑडियो , पुस्तक,  होय तो आप ब्लॉग पर मुकवा मांगता होय तो मोकलवा विनंती छे.

Email - vejandh@gmail.com

Mo - 9913051642


      तमारा कोई Whatsapp ग्रुपमां चारणी साहित्यअवनवा समाचाररचनाओ, उपयोगी माहिती तथा सरकारी नोकरी जेवा अपडेट मेळववा होय तो 9913051642 नंबर ने ग्रुप मां ऐड करो.
आ मेसेज चारण समाजना दरेक भाईओ साथे अचूक शेर करशो जेथी वधुमां वधु ग्रुपना चारण समाजना भाईओ आ माहितीनो फायदो लई शके.
                         सहकार बदल आपनो आभार


➡ चारणी साहित्य ब्लॉग मां काई फेरफार के आपना सूचन के अभिप्राय आपवा नम्र विनंती छे

                                          वंदे सोनल मातरम

Sponsored Ads

ADVT

ADVT