.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

26 अप्रैल 2024

B.M કન્સલ્ટન્સી

B.M કન્સલ્ટન્સી

સિવિલ એન્જીનિયર & સર્વેયર

▪મકાન તથા દરેક પ્રકારના નકશા
▪સરકાર માન્ય જમીન માપણી

સંપર્ક
Er. Bhavan Charan (B.E.Civil)
Mandvi kutch
Mo. 8530012290

આપના વ્યવસાય / શાળા / કલાસીસ / અભિનંદન વગેરે જાહેરાત દર્શાવવા સંપર્ક કરો Call / WhatsApp No :- 9913051642

*જાહેરાત જોવા માટે⤵⤵*
Sponsored Ads
http://www.charanisahity.in/2018/05/sponsored-ads.html

चारण आई परंपरा

चारण आई परंपरा

संदर्भ 
(1) मातृदर्शन - श्री पिंगळशीभाई पायक
(2) चारण आई परंपरा - आशानंदभाई गढवी झरपरा

नोंध :- चारण आईओ ना नाम पर क्लीक करशो एटले PDF ओपन थाशे.

अम्भृण नामना (चारण) ऋषिना ब्रह्मस्वरूपिणी, ब्रह्मवादिनी पुत्री वाकदेवीऐ सच्चीदानंदमयी जगदंबानो साक्षात्कार करेल.

चारण परंपरानी मान्यता अनुसार काव्यशास्त्रना आदि प्रणेता वेदकालीन ऋषि पिंगलाचार्य चारण ऋषि हता. एमना धर्मपत्नी आई गिरा देवी,

नरा अने तुंबेल गोत्रना चारणो आई आदि आवडना संतान मनाय छे. आई आदि आवड नागवंशना शेषनागना सुपुत्री हता.

आई हिंगळाज चारण पुत्री हता. एमना पितानु नाम कार्पटिक अथवा कापडियाजी हतु.
हालना पाकिस्तानमां बलुचिस्तान प्रदेशमां पर्वत नी ऐक गुफामां महामाया आई हिंगळाज देवीनु मंदिर आवेलु छे.

आई रवेची अरडु नामना चारणना पुत्री हता. अरडु ए चहुवा शाखानी पेटा शाखा, अरडु ऐनो मुळ पुरुष हतो. कच्छमा आई रवेची लोकदेवी तरीके पुजाय छे.

कच्छनी देशदेवी आई आशापुराजीना प्रागट्य अंगे अनेक कथाओ दंत कथाओ प्रचलित छे. आई आवड ऐ आई आशापुरा छे.

आई खोडियार लोकदेवी तरीके अढारेय वर्णना कुळदेवी तरीके पण पुजाय छे.
आई खोडियार मामडिया मादाना सात पुत्रीओ मा सौथी नाना पुत्री हता.

(8) आई श्री होल मा
राजकोट जिल्लाना वांकानेर तालुकामा हाले ज्या होलगढ नामनु गामडु छे ते गाम पूर्व गोकुळपूरा हतु.

(9)आई श्री गेल मा
आई मीणलदे अने मामडिया गढवीनी सात पुत्रीओमा आई गेल मा अथवा आई गुली के गुलाबबाई हतु.

(10) आई सांसई - चांचई मा
मामडिया चारण अने आई मीणलदेना सात पुत्रीओ मांथी ऐकनु नाम छे.

(11) आई रेपडी मा
मामडिया चारणना दिकरी हता. आई रेपडी सौराष्ट्रना लोकदेवी तरीके पुजाय छे.

(12) आई रांगडी मा
मामडिया चारणना दिकरी हता. आई रांगडी गुजरातमा लोकदेवी तरीके पुजाय छे.

वि. सं. 1977 मा आईश्री देवलबाईनी कुखे नराकुळमां शंखडाजीना घरे कच्छ भूमिना वागड विस्तारना खोडासर गामे थयेल.

कच्छना भचाऊ तालुकाना खोडासर गामे जन्म थयो हतो. पिताजी शंखडाजी नरा शाखा नी पेटा शाखा गोखरुमा थयो हतो.

आई पीठडनो जन्म कच्छ जिल्लामा हाले ज्या भूजीयो डूंगर छे तेनी तलेटीमा सोया बाटीना घर देवल मा / मालुबाई नी कुखे वि. सं. 1037ना वसंत पंचमीना दिवसे थयो हतो. आसो सूद नवमी नवरात्रीना अंतिम दिवसे परलोक गमन करेल.

गौरक्षक पाबुजी राठोड जेमनी गाय माटे बलिदान आपेल ते आई देवल मूळ कच्छना हता.

(18) आई देवल मा (वाछरा दादा ना धर्मना बहेन)
कुंवरबेटना मालधारी चारण आई हता.
आजे पण वाछरो अने आई देवल मानी कथा वीर गाथा घर घर गवाय छे.

(19) आई श्री देवल मा (श्री वरणु देवना धर्मना बहेन)

(20) आई श्री देवल मा (श्री भाथीजी महाराजना धर्मना बहेन)

(21) आई देवल मा - रावळपीरना माताजी
शेडा शाखामा काना शेडा नामना चारणना घेर जन्म थयो हतो. तेमना लग्न गंगोणना अजरामल गेलवा साथे थया हता. एमनी कुखे शेषावतार रावळपीर नो जन्म थयो. रावळपीर भव्य देवालय वलसरा , मस्का ता.मांडवी कच्छ खाते छे.

(22) आई देवल मा (ईशरदासनी धर्म पत्नि)
ईसरा परमेशरा तरीके प्रख्यात थयेल समर्थ महाकवि ईसरदासजी सुराजी रोहड़ियाना धर्म पत्नि आए देवल मानो जन्म वि. सं. 15 मी शताब्दी मा भाद्रेश गामे थयो हतो.

(23) आई देवल मा (कटारिया वाळा)
आई देवलबाईनो जन्म रायथरी गाममा भांचळीया शाखा ना चारण म्याजरना घेर विक्रमनी ओगणीसमी सदीना चोथा दायकामा थयो हतो. तेमना लग्न खोडासर गामे थया हता. आई देवलमाना बलिदाननी गाथा गाता पाळीया कटारिया अने रायथरीमा छे.

आई देवल भली आईनो जन्म मारवाड़ ना पश्विम भागमा जोधपुर राज्यना उजळामा वि. सं.1444ना महसूद 14 ना रोज थयेल. तेमना पिताजी भलयोजी सिंहढायच शाखाना चारण हता. आई देवल माना लग्न खारोडा गामना मारू शाखानी देथा पेटा शाखना बापलजी देथा साथे थया हता.

आई बेचराजीनो जन्म सिंधना खारोडा गाममा देथा शाखाना चारण बापल देथाना घेर आई देवल भली आईनी कुखे थयो हतो.

आई बेचराजीनो जन्म सिंधना खारोडा गाममा देथा शाखाना चारण बापल देथाना घेर आई देवल भली आईनी कुखे थयो हतो. अरणेज खाते भव्य मंदिर आवेल छे.

आई बेचराजीनो जन्म सिंधना खारोडा गाममा देथा शाखाना चारण बापल देथाना घेर आई देवल भली आईनी कुखे थयो हतो. 

(28) आई बालवीजी मा
आई बेचराजीनो जन्म सिंधना खारोडा गाममा देथा शाखाना चारण बापल देथाना घेर आई देवल भली आईनी कुखे थयो हतो.

समस्त भारत वर्षना चारणो माटे आस्था नु स्थान देशणोंकना देवी आईश्री करणी माताजीनो जन्म राजस्थान मा फलोदी पासे आवेला सुहाप गाममा अवसुरा मेहाजी कीनियाना घरे जगदंबा देवलबाई आढानी कुखे वि.सं. 1444ना आसो सूद-7ना रोज थयो हतो. सवंत 1595ना चैत्र सूद-9ना प्रातःकाळे थाळ प्रदेशना धिनेरु नामनी तळावडी कांठे स्वधाम गमन कर्यु.

आई शेणबाईनो जन्म सौराष्ट्रमा जूनागढना भेसाण तालुकाना गोरवीआळा गाममा थयो हतो.

आई मोगल मा नरा शाखा नी पेटा शाखा नेचडा शाखाना वाधिया शाखामा आई मानो जन्म थयेलो.

आई गौरवी माना पितानु नाम जेदेव (जयदेव) वाधिया हतु.

आई राजबाई मानु जन्म सौराष्ट्रमा ध्रागध्रा ताबे गाम चराडवामां उदयभाण वाचाना घरे वि. सं. 1595 महा सूदमां थयो हतो. चराडवा तथा झीझुवाडा गामे तेमना मंदिरो धाम बन्या छे.

आई कामई मानो जन्म जाम खंभाळीया तालुकाना राण गामनी पासे ढाबरडी गाममा जशा बाटी ना घेर लगभग वि.सं.1550 नी आसपास थयो हतो. तेमना लग्न खजुरीया गाम पासे पीपडीया गामे वाचा शाखानी पेटा शाखा मेघडा शाखामा थया हता.

आई नागबाई माना पितानु नाम हरजोग गढवी तेमनी शाख मादा तेओ जूनागढ़ पासे धणफुलीआ नामना गामे रहेता हता. नागबाईमा ना लग्न दात्राणा गामना रविसुर गोरवीआळा साथे थयेला.

(36) आई मांढु बाई मा
आई मांढु बाई मानो जन्म राजस्थानमा बाडमेर जिल्लाना थळ प्रदेशमा बिराई नामना कविया शाखानु गाम छे त्या थयेल.

आई गीगोई मा मारवाड मा थळ प्रदेशमा जन्मेला. एमना पितानु नाम जोगोजी वीठु वीठु ऐ रोहडियाओनी पेटा शाखा छे.

आई जीवणी माना पितानु नाम धानोभाई नैया , मातानु नाम बायाबाई हतु.

आई जीवांबाई मानो जन्म संवत 1646 मा कच्छना रापर तालुकाना जाटावाडा गामना गढवी आदित्यदान महियाने त्या थयो हतो. मातानु नाम रुपाबाइ आइमाना लग्न नखत्राणा तालुकाना चारणोना ऐतिहासिक गाम लाखीयार वीराना गढवी लालाजी शामळ साथे थयेला.

आई वानु मानो जन्म कच्छ खडीरनु गाम वावडी जे हाले उज्जड टींबो छे. त्या भादा शाखाना चारण खोदीदान ना घेर थयो हतो. माता नु नाम पुरबाई हतु. आई मानु जन्म वि. सं. 1712 मा थयो हतो. आई वानु माना लग्न कच्छना नखत्राणा तालुकाना मोरझर गामे भाखरशी सुरताळीया ना पुत्र मेकरण साथे थया हता.

आई जानबाई उढास (गुढायच)ना पिता नु नाम वेजाणद उढास. तेओ साडाना रहेवासी हता. तेमना लग्न गोरसेरना खीमाणद मोड साथे थयेल.

आई जानबाई माना पितानु नाम गढवी मेघाणद रेढ. मातानु नाम चितबाई हतु.

आई पुरबाई  मा ना पितानु नाम भाभाभाई अजाभाई लांगडिया. तेओ बांटवा पासेना गाम मीतीना वतनी. मातानु नाम मीणबाई हतु. तेमना लग्न गाम पाताना गढवी वीराभाई आलाभाई मोड़ साथे थयेला.

आई बेनबाई मा  जूनागढ जिल्लाना घेड प्रदेश मा आवेल ऐरडा गामना गढवी मांडण मोडना दिकरी हता. एमने माधुपुर(घेड) पासेना कडछ गामे चाटका शाखामा लग्न थयेला.

आई चांपबाई मानो जन्म मोरबी पासेना टंकारा गामे चोराडा शाखाना गढवी हरपाल कवलना घेर माताजी धानबाई मानी कुखे थयेल.

आई जेतबाईनो जन्म सं. 1515मा खेड़ा जिल्लाना वालोवड गाममा थयेलो. एमना पितानु नाम लाखाजी महेडु हतु.कच्छना वागड विस्तारना रापर तालुकाना सणवा गामना रुपशी लाळस तेमनी पत्नीनु नाम जीवाबाईना घरे केशरबाई नो जन्म थयेल.  तेमना लग्न सोईगाम पासेना बाणप गामना रतनु शाखाना मलुजी साथे थयेल.

आई पुनई मानो जन्म पिता हरजोग अने माता राजबाइना कुखे गाम काठडामा शाखरा शाखामा थयो हतो. तेमना लग्न पांचोटीया गामे भुवा शाखामा थया हता.

कच्छना कंठार प्रदेश मा मुंदरा नगर थी थोडे अंतरे शेखडीया नामनु चारणोनु नानकडु गाम छे. शेखडीया - भांचडिया शाखाना चारणोऐ वसावेल छे. आ गाममा पुनश्री नामना ऐक चारणीयाणी रहे.

कच्छनी केशरी भूमिना कांठळ प्रदेशमा रत्नाकर सागरना कांठे मांडवी तालुकामा पांचोटिया गाम आवेलु छे. गोपाल सिंधिया नामनो चरण रहे. एमना धर्म पत्नीनु नाम गोरबाई हतु. तेमना घरे वि. सं. 1841 मा तेजस्वी बालिकानु जन्म थयो ऐमनु नाम पाडवाम्या आव्यू देशा, देवश्री. तेमना लग्न काठडा गामे थयेल.

आईश्री राणबाई सतीनो जन्म भाडा गाममा वानरिया शाखामा थयो हतो. तेमना लग्न मोटा भाडिया गाममा नागसूर भैया साथे थया हता.

(53) आई चेहर मा
आई चेहरनु प्रागट्य वि. सं. 1314 मां कच्छना चारण आपा गढवीना घेर माताजी कंकुबाईनी कुखे थयेल.

आई साचायनो जन्म सिंधमा थरपारकरमा आवेला पेरू गाममा पिताजी मेघ मल्ल अने माताजी देवल मानी कुखे थयो हतो.

(55) आई वीरबाई सती मा (झरपरा)
हालारनी धरती पर कोई ऐक चारण गाममा ऐक चारण कन्या नो जन्म थयो. एमनु नाम वीरबाई हतु.

(56) आई वीरबाई सती मा (सिंधोडी)
कच्छ जिल्लाना अबडासा तालुकाना चारणो आ गाम सिंधोडीनु तोरण बांधनार वारीयाना वंशमा करसन वारीयो थयो. एमना घरे वीरबाईनो जन्म थयो.

(57) आई राजबाई सती मा (झरपरा)

(58) आई सीता सती मा (नानी भुजपुर )


(60) आई भीना सती मा

(61) आई चांगडी माता 

(62) आई सभाई मा (सांभराई)

(63) आई जशुबाई मा - वोंध 

(64) आई विसरी माताजी

(65) आई गागल मा

(66) आई गात्राळ माताजी 

(67) आई भराडी माताजी 

(68) आई हिमा चारण मा

(69) आई वीजां मा

(70) आईश्री राई माताजी 


(72) आई गुंदल मा

(73) आई सांई नेसडी मा


(75) आई सती जीवणी मा

(76) आई धनबाई मा (80) आई लाछबाई मा

(82) आई आसबाई माताजी - झरपरा

(83) आई वीरा माता 


संदर्भ 
(1) मातृदर्शन - श्री पिंगळशीभाई पायक
(2) चारण आई परंपरा - आशानंदभाई गढवी झरपरा

24 अप्रैल 2024

DIGITAL MARKETING AGENCY HARESH GADHAVI

DIGITAL MARKETING AGENCY HARESH GADHAVI

ચારણ સમાજ ના યુવાન હરેશભાઇ ગઢવી દ્રારા વર્તમાન સમય અનુસાર વ્યવસાય શરૂ કરેલ છે. તો સર્વે જ્ઞાતિજનોને વિનંતી છે કે આપનો જે વ્યવસાય હોય એમની વેબસાઈટ બનાવી હોય કે ડિજીટીલ માર્કેટિંગ કરવાની હોય કે સોસીયલ મીડિયાને લગતું કે અન્ય આઈ.ટી.નું લગતું કામ હોય તો નીચે આપેલ સંપર્ક નંબર પર સંપર્ક કરવા વિનંતી છે. 

હરેશભાઇ દ્રારા વ્યાજબી ભાવે કામ કરી આપવામાં આવશે.

Sponsored Ads

ADVT

ADVT