.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

31 दिसंबर 2017

GIFA - Gujarati iconic Film Award Created Poll

*GIFA - Gujarati iconic Film Award Created Poll*

Let's Vote For GIFA LYRICIST OF THE YEAR


ऊपर नी लिंक ओपन करी Milind Gadhavi For Song Gulabi From Movie O Taareee पर Vote आपवा विनंती

सोनलबीज महोत्सव उजवणी गांधीधाम-कच्छ अहेवाल

सोनलबीज महोत्सव उजवणी गांधीधाम-कच्छ

श्री गढवी(चारण) युवक मंडळ ट्रस्ट गांधीधाम द्रारा सोनलधाम गांधीधाम खाते सोनलबीज नी उजवणी करवामां आवेल
ता.19-12-2017 ना रोज अंजार, आदिपुर, गांधीधाम गढवी(चारण) समाज द्रारा बपोरे 3-00 कलाके सोनल मां मंदिर अंजार थी सोनलधाम गांधीधाम सुधी सामाजिक संगठन तथा सामाजिक ऐकता चारण ऐक धारण सूत्रने ध्यानमां लईने भव्य महारेली योजवामां आवेल जेमां बहोळी संख्यामां चारणो उपस्थित रहेला
ता.20-12-2017 ना रोज सोनालधाम गांधीधाम खाते सोनलबीज नी उजवणी करवामां आवेल जेमां सवारे आरती अने सोनल चालीसा, सरस्वती सन्मान राखवामां आवेल. चारण समाजना तेजस्वी विधार्थीओनुं सन्मान करवामां आवेल अने शिष्यवृत्तिना दाताश्री रूद्रदत जगदीशभाई अयाची अने भगवानजीभा नारणभा आलगा द्रारा आपवामां आवेल 200 जेटला विधार्थीओने ईनाम आपवामां आवेल. सांजे श्री घनश्यामभाई झुला द्रारा रासनी रमझट तेमज रात्रे संतवाणी योजायेल जेमां कलाकार  श्री जीतुदान गढवी, महेशदान गढवी, हरेशदान सुरु
सोनल बीज उजवणी मां पधारेल संतो अने माताजीओ आईश्री जालुमां (खोडासर), योगी देवनाथ बापु (ऐकलधाम), सामतभा मंधुडा (भुवाश्री मोगलधाम कबराउ), रमेशभाई भगत (खुबडीधाम)
उपस्थित रहेल महानुभावो हसुभा खानजीभाई अयाची, भगवानजीभाई अयाची, रमेशभा सादैया, रामभा नाथाभा भांचळीया, हरीभा देवसुर, जबरदानभाई अयाची, दिलीपभाई आलगा,शीवराजभाई वारीया, नरेन्द्रदान गढवी सुरेशदानभाई टापरिया, कौशिकभाई अयाची, तुलशीभा आलगा तथा नामी अनामी महानुभावो सहित बहोळी संख्यामां चारणो उपस्थित रहेला
राजेशभा वालजीभा आलगा (प्रमुखश्री), विपुलभा गळदीया (महामंत्रीश्री), प्रकाशभा आलगा (खजानची) तेमज श्री गढवी(चारण) युवक मंडळ ट्रस्ट गांधीधाम ना सर्वे ट्रस्ट्रीओ, कार्यक्रमने सफळ बनाववा जहेमत उठावेल.

वधारे फोटाग्राफ जोवा माटे Facebook पर सोनलधाम गांधीधाम :- Click Here

30 दिसंबर 2017

चारणतिथि केलेन्डरनी खरीदी

चारणतिथि केलेन्डरनी खरीदी

कच्छ थी दूर वसता  चारणोने आपणु पोतानु आगवु चारणतिथि केलेन्डर मळी रहे ते माटेनी व्यवस्था

नोंध :- आ केलेन्डर ना वेचाण थी थती आवक समाजना बाळकोना शिक्षण अर्थे वापरवामां आवशे

ओछामां ओछा 5 के तेथी वधु केलेन्डर आ रीते मेळवी शको छो

5 केलेन्डरनी किंमत :- 5 × 50 = रू. 250 /-
+ सिपींग चार्ज :- 100 (कुल रू. 350 /-)

10 केलेन्डरनी किंमत :- 10 × 50 = रू. 500 /-
+ सिपींग चार्ज :- 100 (कुल रू. 600 /-)

20 केलेन्डरनी किंमत :- 20 × 50 = रू. 1000 /-
+ सिपींग चार्ज :- 200 (कुल रू. 1200 /-)

रुपिया जमा कराववा माटे
Name- GADHAVI VALJI LAXMAN
Ac no.- 0312000100262975
IFSC code- PNB0031200
BANK- PANJAB NATIONAL BANK
BRANCH- MANDVI(KUTCH-GUJARAT)

नोंध :- उपरना खातामां रुपिया जमा कराव्या बाद आ नंबर 9909722410 पर ट्रान्सफर नंबर / रसीद तेमज पुरु सरनामुं Whatsapp पर मोकलवानुं रहेशे

- गढवी मित्र मंडळ (मांडवी-कच्छ)

24 दिसंबर 2017

चारण-गढवी समाजना डॉकटरश्री ओनी माहिती

चारण-गढवी समाजना डॉकटरश्री ओनी माहिती

चारण-गढवी समाजना वर्ष 2016-2017 मां डॉकटर (Dr.) नी डीर्गी प्राप्त करेल होय तेमनी नीचे मुजब माहिती मोकलवा विनंती

नाम :-
डीर्गी :-
सरनामु :-
मोबाइल नंबर
वर्ष :-

ऊपर मुजबनी माहिती आ नंबर 9913051642 पर मोकली आपी सहकार आपवा विनंती

            वंदे सोनल मातरम्

23 दिसंबर 2017

माहिती मोकलवा बाबत

जय माताजी

चारण-गढवी समाजना वर्ष 2016-2017 मां नीचे मुजब नी परीक्षा पास करेल होय / प्रमोशन थी आवेल होय तो माहिती मोकलवा विनंती

(1) GPSC 1-2
(2) P.I
(3) P.S.I
(3) DY.MAMLTDAR / DYSO

नाम :-
होदो :-
कचेरीनुं नाम :-
मोबाइल नंबर

*ऊपर मुजबनी माहिती आ नंबर 9913051642 पर मोकली आपी सहकार आपवा विनंती*

22 दिसंबर 2017

शिव सवायु ऐनु नाम समरता रे घनश्यामदान गढवी (धानडा)

शिव सवायु ऐनु नाम समरता रे घनश्यामदान गढवी (धानडा)

पुकार करू छू घनश्यामदान गढवी (धानडा)

पुकार करू छू घनश्यामदान गढवी (धानडा)

आई सोनलनी आरती घनश्यामदान गढवी (धानडा)

आई सोनलनी आरती घनश्यामदान गढवी (धानडा)

Police Inspector Provisional Result

Police Inspector Provisional Result

Result ::- Click Here

प्रातः स्मरणीय प.पू.आईश्री हांसबाईमांनो 90 मो जन्मजयंती महोत्सवनी आमंत्रणपत्रिका

प्रातः स्मरणीय प.पू.आईश्री हांसबाईमांनो 90 मो जन्मजयंती महोत्सवनी आमंत्रणपत्रिका

धन्य धाबळीयाळी अखियात के हर हर भजे श्री हांसल मात
वसंत पांचमने बुधवार धर्या मा अवनी पर अवतार

सवंत 2074 महा सुद-5 (वसंत पंचमी) ता.22-01-2017 ने सोमवार

महोत्सवनी रूपरेखा
प्रातः समय परम पूज्य श्री हांसबाईमानुं पूजन अर्चन
सवारे 11-15 कलाके सन्मान कार्यक्रम
महाप्रसाद बपोरे 1-00 कलाके
रास गरबा सांजे 3-00 थी 7-00
कलाकारो
(1) श्री भीमशी भगत
(2) श्री करशनभाई मसुरा
(3) श्री जनकभाई गढवी (पावागढ)
(4) राजेश्वरीबेन गढवी
रात्रे संतवाणी
कलाकारो
हरीभाई गढवी
नीलेशभाई गढवी
जयेशभाई
शामराभाई गढवी (मोटा भाडिया)
पीयूष माराज

शुभस्थळ :-
श्री भगवती कृपा धाम, मोटा रतडीया ता. मांडवी कच्छ
मो- 9979423604
      9726109605

निमंत्रक
माताजी खीमश्रीबेन हांसबाईमा
माताजी धनबाईबेन हांसबाईमा
तथा समस्त सेवकगण

        जय मां हांसबाई

      वंदे सोनल मातरम्

श्री वजाभगतनी 29 मी निर्वाण तिथि ऐमव् श्री रामकृष्ण कुटिरनुं प्रथम पाटोत्सव

*श्री वजाभगतनी 29 मी निर्वाण तिथि ऐमव् श्री रामकृष्ण कुटिरनुं प्रथम पाटोत्सव*
ता.06-01-2018 अने शनिवार
*कार्यक्रमनी रूपरेखा*
 समाधी पूजन सवारे 8-15 कलाके
सवारे 9-15 कलाके हवनविधि
धर्मसभा तथा धार्मिक उद् बोधन सवारे 10-00 कलाके
 सरस्वती सन्मान बपोरे 12-15 कलाके
 ध्वजा रोहण बपोरे 12-30 कलाके
 प्रसाद बपोरे 1-00 कलाके
 रास गरबा
बपोरे 3-15 कलाके
कलाकारो :-
(1) घनश्यामभाई झुला
(2) करशनभाई मसुरा
 महाप्रसाद सांजे 7-15 कलाके
रात्रे 9-30 कलाके संतवाणी
(1) देवराजभाई गढवी (नानो डेरो)
(2) नीलेशभाई गढवी
निमंत्रक :-
संचालक - श्री विरमभाई देवायतभाई गढवी तथा भाविकगण
वाडी विस्तार काठडा मांडवी कच्छ
मो-9726763515

         *वंदे सोनल मातरम्*

चारण-गढवी समाज द्रारा आईश्री सोनलमांनुं 95 मुं प्रागट्य दिवसनी उजवणी करवामां आवी

चारण-गढवी समाज द्रारा आईश्री सोनलमांनुं 95 मुं प्रागट्य दिवसनी उजवणी करवामां आवी.

चारण समाजमां व्यापत अज्ञान-अंधकार,कुरिवाजोने शिक्षणना माध्यमथी उलेची एजवाळा पाथरी चुकेला आईश्री सोनलमांनुं 95मुं प्रगाट्य दिवस देश-विदेशमां वसता चारण-गढवी समाज द्रारा पोष सूद-2 ता.20-12-2017 ना रोज करवामां आवेल.

ज्या ज्या सोनलबीज उजवणी करवामां आवेल त्यांना फोटाग्राफ तेमज टूंकमां विगत ऐकत्र करी मुकवामां आवेल छे.

(1) मांडवी-कच्छ खाते सवारे भव्यशोभायात्रा,धर्मसभा,सरस्वती सन्मान तथा विशेष सन्मान अने साहित्यकार आशानंदभाईनुं पुस्तक कच्छना चारण कविओ तेमज चारणतिथि केलेन्डरनुं विमोचन करवामां आवेल.श्री विजयभाई गढवी (प्रमुखश्री अखील कच्छ चारण सभा) तेमज कच्छ समाजना आगेवानो तेमज बहोळी संख्यामां चारणो उपस्थित रहेला


(2) जामनगर चारण-गढवी समाज द्रारा सोनल बीजनी उजवणी करवामां आवी
सवारे सोनलमां मंदिरे ध्वजा आरोहण, शोभायात्रा, सन्माननीय व्यकितओ तथा तेजस्वी विधार्थीओनुं सन्मान, धर्मसभा जेमां आईश्री देवलमां (सवनी-वेरावळ), महंतश्री चत्रभुजजी महाराजश्री, कवि आल (कच्छ) उपस्थित रहेला. आगेवानो तेमज बहोळी संख्यामां चारणो उपस्थित रहेला

(3) मोटा भाडिया चारण समाज आयोजित सोनलबीज 


(4)मेलबोर्न (ऑस्ट्रेलिया)


(5) भावनगर 

(6) गढ़वाड़ा राजस्थान 


(7) जशोदानगर अमदावाद 
 (8) सोनलधाम मढडा
 (9) मोरबी
 (10) मोटी खाखर


 (11) पुणे
 (12) राजस्थान
 (13) शेखड़ीया


 (14) सूरेद्रनगर  (15) ववार कच्छ
 (16) झरपरा कच्छ

Sponsored Ads

ADVT

ADVT