.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

20 नवंबर 2014


युवानो माटे उत्तम तक

गुजरात पोलिस भरती-2014

पी.ऐस.आई - 500
पुरूष- 335
महिला - 165

उमर - 21 थी 30

लायकात - स्नातक

मददनीश पोलीस सब इंस्पेक्टर - 800

पुरूष - 536
महिला- 264

उमर - 20 थी 30

लायकात - स्नातक

पोलीस कॉन्स्टेबल (बिन हथियारी) - 5650

पुरुष- 3786
महिला- 1864

उमर - 18 थी 28

लायकात - 12 पास

पोलीस कॉन्स्टेबल ( हथियारी) - 1500

पुरुष-1005

महिला-495
उमर - 18 थी 28

लायकात - 12 पास

तमाम जग्या माटे शारीरिक योग्यता

ऊंचाई -165 से.मी

छाती

फुलाव्या वगर - 79 से.मी

फुलावेली - 84 से.मी

दोड - 800 मीटर

समय - 3 मीनीट 10 सेकंड

5 कि.मी समय 25 मिनिट

महिला

1600 मीटर 9 मीनीट 30 सेकंड

ऑनलाइन फॉर्म भरवा माटे


फॉर्म भरवानी शरू ता.21/11/2014

फॉर्म भरवानी छेल्ली ता.13/12/2014

16 नवंबर 2014

गुजरात पोलिस भरती-2014


गुजरात पोलिस भरती-2014

पी.ऐस.आई - 104
उमर - 21 थी 30
लायकात - स्नातक

मददनीश पोलीस सब इंस्पेक्टर - 108

उमर - 20 थी 30
लायकात - स्नातक

पोलीस कॉन्स्टेबल (बिन हथियारी) - 700

उमर - 18 थी 28
लायकात - 12 पास

 पोलीस कॉन्स्टेबल ( हथियारी) - 216
उमर - 18 थी 28
लायकात - 12 पास

तमाम जग्या माटे शारीरिक योग्यता

ऊंचाई -165 से.मी

छाती
फुलाव्या वगर - 79 से.मी
फुलावेली - 84 से.मी

 दोड - 800 मीटर
समय - 3 मीनीट 10 सेकंड

 ऑनलाइन फॉर्म भरवा माटे

http://ojas.guj.nic.in

फॉर्म भरवानी शरू ता.19/11/2014

फॉर्म भरवानी छेल्ली ता.12/12/2014

टाईप

वेजांध गढवी

मोटा भाड़िया मांडवी कच्छ.
9913051642

Sponsored Ads

ADVT

ADVT