.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

28 मार्च 2016

कच्छ चारण समाजनी शैक्षणिक अने सामाजीक उत्थान माटे योजायेल मीटींगनुं अहेवाल

कच्छ चारण समाजनी शैक्षणिक अने सामाजीक उत्थान माटे तेमज भुज बोर्डिंगना आर्थिक विकास माटे अखिल कच्छ सभाना तमाम होदेदारो, समाजना तमाम दाताओनी मीटींगमां 

ता.27-03-2016 ना रोज चारण समाज वाडी मोटा भाड़िया मांडवी कच्छ खाते योजायेल.


मीटींगनुं टुंकमां अहेवाल श्री विजय साहेब (प्रमुखश्री अखिल कच्छ चारण समाज)नी सुचना थी नीचे मुजब छे.

कागबापुनी रचना रजु करतां  भीमशीभाई काकुभाई 

मीटींग मां हाजर रहेल महेमानो विजय साहेबनुं सन्मान करता वालजी केशव शेडा 
पुष्पदानाभाईनुं सन्मान  करता पुनशीभाई 
भीमशीबापानुं सन्मान   करता नाराणभाई 


कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT