.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

.

Notice Board


Sponsored Ads

Sponsored Ads

Sponsored Ads

18 मई 2016

आई श्री मोगलमां चालिसा

आजे भगुडा मोगल धाम आई श्री मोगल माना मंदिरनो  20 मो पाटोत्सव छे  ते निमिते आजे मोगल मानी चालिसा
|| आई श्री मोगल चालिसा ||
घांघणीया देवसुर घर , मोगलनो अवतार .,
पाप प्रजाळण तुं मया , भूमि उतारण भार ......1
ओखा धऱ अवतार भो., घांघणीयाने द्वार ..
पिता देवसुर देवसम ., सुचारण पुरवार .........2
चतुरा चारण जातमां ,  मोगलरो अवतार ..
प्रेमे प्रगटी तुं मया , घांघणीयाने द्वार ........3
ओ्मकार बीज मंत्र तुं , सौर शक्ति स्वरुप ..
आधशक्ति तुं अवतरी , धरीयु मोगल रूप.......4
हिंगळाज आवड मया , करणी खोडल रुप , ..
शिवा अंबा चंडिका , काली रूप करूप ........5
धरा धरमने राखवा , आइ मोगल अवतार ,..
करवा रूडा कोडथी , चारण कनळ उध्धार .....6
समरो साचा दिलथी , आफत वखते आप ..
मोगल आवे मावडी , तुर्तज हरवा ताप .......7
मोगल एवा मावडी , अवतारी छो आप ..
स्मरण थाता मातनुं , जाय ताप संताप .....8
मांगल तुं मातेश्र्वरी , अळा परे अवतार ..
ओखाथी अवनी तणो , तुं पर माँ आधार ......9
सर्वोपरी समरथ मया , ओखा धर अवतार ..
चारण जात चतुरनी , तुं छो तारणहार .........10,
रवि उगमतो थंभीयो , आवड सरखी आप ..
वारुणी पल वारमां , बांये ग्रहीयो बाप .......11
मोगल मोटा महारथी , मोगल मोटा तात ..
मोगल मोगल समरता , अळगो करे आघात ........12
माँ माँ केंता आवीअे , जो नित तारे द्वार ..
तो तुं अंबा आपजे , पुरण प्रेम अपार .........13
क्रोधाग्नि एेक नयनमां , एेक नयन अमिरात ..
रीझे आपे राजवट , खीजे सघळु जात ...........14
दयावंत देवी वडा , तुं मोगल मां - बाप ..
तुं पालक पोषक सदा  ,  तुं टाळत भव ताप........15
सचराचर व्यापी मया , अणुं अणुंमा वास ..
परमाणुं पण तुं ज छे , विध विध तु ज प्रकाश .....16
जुग जुनी जगदंबिका , सृष्टी कारण रुप ..
ओखा धर प्रगटी मया , चारण कुळ अनु ........17
एेक हाथ त्रिशुळ पर , एेक हाथ तलवार ..
एेक हाथ वरदायनी , एेक शेष कूतकार ........18
भावे मोगलने भजो  ,  निशदिन राखो आश ..
दाढाळी दातार छे  ,  नाहि करे निराश .........19
आफत टाणे आवशे  ,  समर्ये थाशे सहाय ..
चोंपेथी वारे चडे , अे मोगल महमाय..........20
समर्ये थाती साबदी , तुं अावे ततकाळ ..
राखे मोगल रातदिन , छोरुनी संभाळ.........21
मोगल हैये आवता , सघळा जाय संताप ..
भागे मनना व्हेम सहु , भागे भयने साप .......22
मोगलना समरण थकी , पापी पावन थाई ..
अग्नानी ग्नानी बने , दु:ख दारीदर जाय ......23
मोगलमाँना समरणे , हैये थाय हुलास ..
अंतर उजवळ थाय ने , पुरण थाय प्रकाश ......24
तनया घांघणीया तणी , उमियानो अवतार ..
दैताने धमरोळवा , हाथ ग्रह्या हथीयार ........25
तनया घांघणीया तणी , कालि रुप क्रोधाळ ..
खडग खप्पर बेउ हाथमां , दैत्योनी अे काळ .....26
तनीया घांघणीया तणी ,  अंबा रुप अपार ..
पालक पोषक विश्र्वनि करुणाळी किरतार ......27
तनीया घांघणीया तणी , जान्हवी जोराळ ..
पापीने पावन करे , महिमा तुज विशाळ .......28
तनया घांघणीया तणी , नोधारा आधार ..
बुडताने बचावती ,  माँ तुं रक्षण हार ......29
घांघणीया अरू वांघीया , वळी चाटका साख..
त्रणे घरे तुं एेक रूप , लज्जा चारण राख ......30
गोरवीयाळे गोरवी , गीर काठानुं गाम ..
नरा चारणा नेहडा , मोगलना ज्या नाम ......31
तुं प्रसिध परमेस्वरी , मोगल मोगल मात ..
गोरवीयाळे गोरवी , ओखा धर प्रख्यात........32
अवनिपरे उजाळीयुं , गोरवीयाळी गाम ..
चारण धर्म निभावता ,  नवखंड राख्यु नाम .....33
बेठा दखणादा मुखे , निमवृक्षने छांय ..
छोरु पर राखत सदा , मीठी नजर महंमाय.....34
गोरवीयाळे गढवीर , नरा साखमां नाम ..
आवी उज्जवळ ओरडे , शोभाव्यु निज धाम ....35
पहाडो मोटो नेचडो , चारण समडा माय ..
मोगल मोटी मावडी , समर्ये हाजर थाय......36
पवाडे मोगल प्रथम ,  देवा दानव दंड ..
करे सवारी सिंह पर , खळभळता नव खंड....37
असरो पर हांके असि , देवा मृत्यु दंड ..
क्रोधारी कोपे खरी , रगदोळे रुंड मुंड ........38
पापीने पुरा करे , असुरोने पण आई ..
सत््नी तुं बेली सदा , राखत रुदीया माय......39
मोगल चालीसा तणो , निशदिन करशे पाठ ..
कोड बधा पुरा करे , ठीक वधारे ठाठ.........40
मोगल पासे मागणी , आखरनी छे आई ..
जनमो पाछा जोगणी , ( तो ) चारण तणी सवाई ....41
मोगल सौनी मावडी , राखे सेवक लाज ..
"प्रभुदान" प्रणवे तुंने , अंतर एेक अवाज ....42
टाईपमां भुल होयतो क्षमा करजो
रचियता :- कविश्री प्रभुदानजी सुरु
टाईप :-  मनुदान गढवी
         जय मोगल मां
       वंदे सोनल मातरम्  

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads