.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

17 जून 2016

वर्षा ना वधामणां रचना : जोगीदान गढवी (चडीया)

.               || वर्षा ना वधामणां ||
.                        सारसी
.         रचना : जोगीदान गढवी (चडीया)

कडडाट कडडड ग्रजे गडडड हडड वादळ हालीयां
धडडाट धडडड प्रथी पल्ले  नही झल्ले नालीयां
दडडाट दडडड नीर दोड्यां शेरीयुं भर साजींयां.
अण वखत अंबर मेघ डंबर गगन गंबर गाजीया ||01||

समशेर लई ईन्दर सुरातन उतर फौज्ये आवियो
काळा कटक घन केर करवा शकळ गगने सावियो
वरळाक छम धर व्योम विजळ वादळां दळ वाजीयां
अण वखत अंबर मेघ डंबर गगन गंबर गाजीया ||02||

रंगेल काळां रेट वादळ रच्या आभे राहडा
व्रेमंड ने भुं खंड भेळां मच्या खळखळ माहडा
असमान जोगीदान धारा धोध मुसळ धाजीया
अण वखत अंबर मेघ डंबर गगन गंबर गाजीया ||03||

घन घोर गगने घटा बंधी वाल धरणी वरहीयां
भालां बणीं भोकाय पांणी पंड्य परणी परहीयां
परण्यो वहे परदेह ऐवा देह विरहण दाजीया
अण वखत अंबर मेघ डंबर गगन गंबर गाजीया ||04||

जोगण जपे जळ जोगडा तप तपो बळ धर तांणीया
धरणीं धणीं जळ धोध धारे आभ वादळ आंणीयां
फडडाट फोरे घुमड़ घोरे झींक परहळ झाझीया
अण वखत अंबर मेघ डंबर गगन गंबर गाजीया ||05||
🌨🌨🌨🌨🌨🌨🌨

कोई टिप्पणी नहीं:

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads