.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

14 अगस्त 2016

सूर्य वंदना -14-08-16 रविराज भाचळीया

वादळां ओथे वालीडों, त्राटक्यो मारवां तिमिर,
भाचळीयो रवि भणे,हवे,मलक उजासवां मिहिर,

हे भगवान सूर्य नारायण देव आभा मंडळे जे घटाटोप वादळां जाम्या छे ऐनीं ओथे जे काळी डिबांग हबसी नां काळां मों वाळी रात्य जे तनकारा करती ने जगत माथे जामी गईती ऐनां उपर्य आपे अंजवाळा नों मारो चलाव्यो नें उजास रुपी बांण मारी नें हटावी दीधी नें जगत नें माथे अंजवाळ नां कूंडा अनें सूंडा ठलव्यां ते आखुय जग झळोमळ दिपी उठ्युं प्रभु कायम अंधकार अळगा करी ने भीतर नां अंधकार मीटावज्यो ऐवी मारी आपने हृदय थी प्रार्थना छे प्रभु नित्य क्रम मुजब हजारो हेत वंदन हो प्रभु...... 🙏🏼🌹🙇🏻🌞🙇🏻🌹🙏🏼

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT