.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

25 सितंबर 2016

मां रवेची वंदना : रचना :- दिलजीतभाई गढवी

*मां    रवेची    वंदना*

॥झालावाडी-मणीयारो॥

ढाळ..हारे भरमलरा भाटिया..

हांरे रवेची मां रवनी राजा सूणजे मारो साद,
नाम गूंजे नवखंडमां तारु हूं आई करुछू याद, रवेची..टेक

वहमां टाणे वेगथी आवी ईज मोटो उपकार,
वाना वधारण विह भूजाळी आई लई अवतार रवेची,..1

धींगो धणी तूं कच्छ धरानो रवमां छो रवराय,
आई वडी वागड बिराजे जाणी तूने जगराय रवेची...2

रव वागडमां मावडी तारी आवडी मोटी आण,
वाये कदी ना पवन शियाळू
ऐनी जग आखाने जाण रवेची..3

कूळ नरानी कूळदेवी तूने नमण्यूं करिये नाथ,
राह भूलेलाने मारगे लावो हेतथी झालीन हाथ रवेची..4

आई सवारी सिंहनी सोहे हाथ ताती तलवार,
भै-मिटावण भेळिया वाळी खंते करो खंम्मकार रवेची..5

आई अमीनो विरडो मोटो मां वालपनो वरसाद,
स्नेह सरवाणी शरणे तारे प्रेमे पामे प्रसाद रवेची...6

दिलथी गावे *दिलजीत* बाटी
भगवतीनो भाव,
सत्त चूके नय छोरु चारणना ऐवी रव वाळीने राव रवेची..6

*रवनी राजा आई रवेची मां*
*आई आराधना स्तूती*
दिलजीत बाटी ढसा जं. ना
जै रवराय
मो..9925263039

कोई टिप्पणी नहीं:

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads