.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪ સ્થળ – આઈશ્રી સોનલ ધામ, મઢડા તા.કેશોદ જી. જુનાગઢ.

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

22 सितंबर 2016

वीर शहिद माणशी गढवी

आजे वीर शहिद माणशी गढवी नी 13 मी पुण्य तिथी छे.```*

आजे तेमनो जीवन चरित्र आप समक्ष मुकवानो प्रयत्न करेल छे

कच्छना केसरी विरभूमिना कंठी विस्तारना मुंद्रा तालुकाना झरपरा गामना शणगार चारण कुळ गौरव तुंबेल कुळतिलक सेडायत वंश शोर्य मुकुटमणि वीर *माणशी* राष्ट्र रक्षा काजे काश्मीरनी धरती पर कच्छनो कुंवर वीरगतिने वर्यो .
कच्छना शूरवीर चारणो झाराना युध्धमां भुचर मोरीना युध्धमां अने अबडासाना वीर अबडा साथे रही विदेशी आक्रमणो सामे वीरताथी झझुम्या हता.
ज्यारे ज्यारे देश पर दुश्मनोअे मीट मांडी छे.त्यारे त्यारे चारण योध्धाओ क्षत्रियो साथे रही युध्धना मेदानमां वीररसना अमृतपान पाया छे.अने साथे रही युध्धमां भाग लई बलीदानो आप्या छे. आजे चारणोना गामडे गामडे हुतात्माओना पाळीया पूजाय छे.

काश्मीर सरहदे पुंच मध्ये शहिदी वहेरनार वीर माणशीनो जन्म ता. 14//2//1979 ना राजदे सुमार सेडाना घेर माताजी सुंमाबाईनी कुंखे थये हतो.तेओ पितृपक्षे झरपरा गामना स्थापक सेडायतना वंशज सेडा शाखीना हता.
ज्यारे मातृपक्षे कच्छ धराना धर्मरक्षक श्री रावळपीरदादाना नागवंशी गेलवा शाखानुं मोसाळ धरावता हता.जन्मभूमि झरपरा ता.मुंदरा - कच्छ परंतुं तेमना पिता राजदेभाई समाघोघा बाजु वाडी खरीदी स्थिर थया हता . तेथी तेमनुं प्राथमिक शिक्षण समाघोघा प्राथमिक शाळामां थयुं अने त्यारबाद मुंदरा मध्ये धोरण 11 सुधीनुं शिक्षण प्राप्तकरी भारतीय सेनामां जोडाया हता .
देखावे सुंदर तेजस्वी चहेरो धरावनार चारण स्वभावे सरळ निखालस अने प्रेमाळ हता.भारोभार स्वदेशाभिमान धरानता हता .मातृभूमि माटे कांईक करी छुटवानी तम्ना हती .तेथी तेओ सेनामां जोडाया.
12 म्हार युनिटना लायन्स नायक हता .
तेओ जम्मुं - काश्मीरनी पुंच सरहदे ता.22//9//2004 ना आतंकवादओ साथ लडता वीरगति प्राप्त करी .ता.25//9//2004 ना झरपरानी पावनभूमि मध्ये तेमनो पार्थव देह पंचमहाभुतमां विलिन थयो .
समस्त झरपरा गाम साथे रही पुरा सन्मान साथे अंजलि अपाई अेक चारणवीर मातृभूमि काजे मोक्षगति प्राप्त करी आजे झरपरा गामना पादरमां वीर शहिद माणशीनी प्रतिमां प्रेरणा आपती अडीखम रीते उभी छे.बीजा कच्छमां अनेक स्थळोअे अेमनी स्मृतिमां स्मारकोनी रचना करवामां आवी आवी छे.

*_आजे तेमनी 13 मी पुण्यतिथी अे कोटी कोटी वंदन छे_*
  💐💐💐💐💐💐💐💐💐

*लेखक श्री :-  आशानंदभाई सुराभाई .झरपरा.ता.मुंदरा,कच्छ.*
        *_Mo 9824075995_*

*संदर्भ :- कच्छना चारण रत्नो पुस्तकमांथी लेखक श्री आशानंदभाई सुराभाई.झरपरा.ता.मुंदरा कच्छ*

*खास नोंध :- कच्छना चारण रत्नो पुस्तकनुं हजी विमोचन थयुं नथी तेम छतां आ माहिती आपवा बदल श्री आशानंदभाईनो खूब खूब आभार मानु छुं*

*```तेमज आ अमुल्य माहिती PDF फाईल द्वारा मोकलवा बदल वेजांधभाई गढवीनो पण आभार मानु छुं```*

सहकार आपनार तमाम भाईओ नो खूब खूब आभार

*```टाईप:- charantv.blogspot.com```*
          *``` मनुदान,गढवी,भादरा महुवा```*
          *``` Mo.9687573577```*

         *_माहिती पसंद आवे तो आगळ मोकलवा विनंती_*

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT