.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

25 सितंबर 2016

राधा छे कान :- जगदीश कवल -(वडोदरा)

राधा छे कान प्रेम धेली.. रे..
         हालो जोवा ने जाई..
               राधा छे कान....
सुंदर  कंसुबल चुंदलडी रे..
    गुलबंकी चूंडली धारी रे..
           हालो जोवा ने जाई
गरबे रे धुमती रासेय रमती...
           रसियण सैयर मोरी रे
              हालो जोवा ने जाई....
बंसरी सुरे राधा पुकारी
          राधाजी जटपट जागी रे..
              हालो जोवा ने जाई...
धट धट बिसियो कानुडो कारो.
         राधाजी रूदिये बिराजे.. रे.
               हालो जोवा ने जाई....
धायल उर ने श्याम सतावे..
        काना ऐ प्रेम धेली कीधी.. रे
               हालो जोवा ने जाई..
शीतल  सुंगधित श्याम  हिंडोले 
       वेणी गीत कालजा ने कोरे रे.
           हालो जोवा ने जाई...
मस्त ते  राधा श्याम  जूगल  जुले
     मोरला टेहुंक टेहुंक बोले रे.
            हालो जोवा ने जाई.
🖍(जगदीश कवल )(वडोदरा)
📞9727555504

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT