.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

.

Notice Board


Sponsored Ads

Sponsored Ads

Sponsored Ads

6 अक्तूबर 2016

मां सोनल वंदना : रचना :- दिलजीतभाई गढवी

*मां सोनल वंदना*
           *चरज*
राग..जागरे.......जाग जागरे.

समरु सोनल आई बेली थाजो बाई,
मढडावाळी मां तूं दयाळी,समरु सोनल आई...टेक

ओथ छे साची अवनी माथे आई तणी अमारे,
कफरा आ कळीकाळमा बीजू
तम विना कोण तारे,
बूडतानी झाली करो कीनारे आई,
मढडावाळी मां तूं दयाळी समरु सोनल आई...1

मढडा गामे मात बिराजे धन्य हो धाबळियाळी,
साद सूणीने छोरुडानां पूगे छे
पगपाळी,
गणे  न  दिवस-रात विश्वमां विख्यात;
मढडावाळी मां तूं दयाळी समरु सोनल आई.....2

धर्म धूरंधर धजा तमाणी विदेशे वरताणी,
आत्मानां अती तेजथी माडी पृथ्वीमां पूजाणी,
सोनल मां समराथ अनाथोनी नाथ हो,
मढडावाळी मा तूं दयाळी समरु सोनल आई....3

सोनल नामे सोरठ धामे अंबानी अवतारी,
भेळियावाळी भाव भरेली मूरती मांनी भाळी,
चंडी दिया तोळे साद आई राखो आबाद,
मढडावाळी मां तूं दयाळी समरु सोनल आई.....4

पाव धरु नहीं पापमां कदी मती ऐवी मने आपो,
जीभथी कायम जपतो रहू जगदंबाना जापो,
*दिलजीत नो* आरत नाद मां सोनल देजो साद हो,
मढडावाळी मां तूं दयाळी समरु सोनल आई.....5

लोक ढाळा मां लखाऐल मां सोनलनो भाव आमतो  आ मणियारो-राग आधारीत छे

दिलजीत बाटी ढसा जं. ना
जै माताजी. मो.9925263039

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads