.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

.

Notice Board


Sponsored Ads

Sponsored Ads

Sponsored Ads

6 अक्तूबर 2016

शबरी नी राम भकती : रचना :- दिलजीतभाई गढवी

शबरी नी राम भकती
            "गीत"
राग..ठाकर हवे मेलमां ठेली..

मीठा  फळ  लावती  गोती,
वाटे उभी वाटने जोती...टेक

आवशे नकी ऐक 'दी मारा आतमनो आधार,
हे..खोटा पडे नही संतना शब्दो ऐनो मने ऐतबार,
झूपडीऐ  प्रेमनी  ज्योती,
वाटे उभी वाटने जोती....1

नेजवां करीन निरखे नेणे वगडा वाळी वाट,
हे..आंगणूं वाळीन उभती द्वारे
फूल नी लई ने फांट,
प्रेमे  हार  फूलनां  प्रोती,
वाटे उभी वाटने जोती.....2

कामना नमळे कांई जीवनमां,
नय त्रसणा नय ताप,
हे..अंतर अहोनिश ऐक हरीनो जपे अजंपा जाप,
माळा  मन  फेरवे  मोती,
वाटे उभी वाटने जोती.....3

हरी आव्या त्यां हेठो पडीग्यो हाथथी गूंथेल हार,
ह..फूल वेराणाने फळियू फोर्यू
तारी झेपडीने जूहार,
आवी गंगा आंगणूं  गोती,
वाटे उभी वाटने जोती.....4

रामने भाळीन थई छे राजी भीलडी भाव विभोर,
हे..हेते जमाडे हाथथी *दिलजीत* शबरी ऐठा बोर,
कृपाळू नी करुणां  जोती,
वाटे उभी वाटने जोती.....5

*शबरी नी राम भकती*
दिलजीत बाटी ढसा जं. ना
जय माताजी *मो..9925263039

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads