.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

19 नवंबर 2016

गुजरात पंचायत सेवा पसंदगी बोर्ड द्वारा विविध 1265 जग्याओ

गुजरात पंचायत सेवा पसंदगी बोर्ड द्वारा विविध 1265 जग्याओ माटे जाहेरात बहार पडेल छे

कम्पाउन्डर- 155 जग्याओ
लेबोरेटरी टेकनीशीयन- 551 जग्या
स्टाफ नर्स- 221 जग्या
विस्तरण अधीकारी- 117 जग्या
वीभागीय हिशाबनीश- 34 जग्या
आंकडा अधीकारी- 124 जग्या
समाज कल्याण नीरीक्सक - 31 जग्या

Online अरजी करवानी तारीख:- 16-11-2016 थी 30-11-2016

वधु विगतो माटे :- Click Here

कोई टिप्पणी नहीं:

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads