.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

15 नवंबर 2016

मोटा भाडिया चारण समाजना प्रमुखनी वरणीनो अहेवाल

आजे (ता.15-11-2016) ना रोज मोटा भाडिया चारण समाजनी मीटींग हती जेमां   सर्वानुमते नीचे मुजब वरणी थयेल

प्रमुख श्री मोटा भाडिया चारण समाज
श्री नाराण गोपाल गढवी (मौवर)

मंत्री
(1) श्री राणशी रणमलभाई गढवी (मौवर)
(2) श्री करशन कल्याणभाई गढवी (मौवर)

खूब खूब अभिनंदन
💐💐💐💐💐

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT