.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

30 जनवरी 2017

चारण समाजनुं गौरव

चारण समाजनुं गौरव

UPSC Combined Defence Services CDS (II)नी परीक्षा ता.23-10-2016 ना योजायेल जेनुं परिणाम आज रोज आवेल जेमां पास थयेल छे*

करणदानभाई आनंदभाई गढवी (अयाची) पास थयेल छे

खूब खूब अभिनंदन

आवी ज रीते ईन्टरव्यू मां पण करणभाई पास थाय ऐवी मां भगवती पासे प्रार्थना

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT