.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

11 जनवरी 2017

जपा जगदंब जोराळी रे - रचिता विजय बाटी

चराडवे चारणी चंडी,वेह्मंडे महिमा मंडी.
खल दल बल ने खंडी,आयव आंटाळी रे.
जपा जगदंब जोराळी रे. टेक
पीथल नी पारखी पीडा,भायगा भोरींग ना भीडा.
कमधजरा ना धीडा,कांठडे भाळी रे.
जपा जगदंब जोराळी रे. टेक
हेकण जा साद हुंकारे,पुगे त्या तो प्रथमी पारे.
अडधा डगले डारे,भव भालाळी रे.
जपा जगदंब जोराळी रे. टेक
लालादेरी लजीया काजे,खतीयारी ओजले बाजे.
खाडा ने खपरा गाजे,आज डाढाळी रे.
जपा जगदंब जोराळी रे. टेक
मीना बजार मजारे,हैया नी हिंमतु हारे.
पीथो राजल पुकारे,भेळीया वाळी रे.
जपा जगदंब जोराळी रे. टेक
सांभळो जा साद गौ दुता,हाली तुं आभ अभुता.
वायु ना विंजणा हुता,नोरता वाळी रे.
जपा जगदंब जोराळी रे. टेक
लीधो ते आगरे आंटो,दल्ली गढ भेयळवो घाटो.
नारसिंघी यवना कांटो,कढ पंजाळी रे.
जपा जगदंब जोराळी रे. टेक
पतशा ना पाप पछाळी,कायढा नवरोज नेजाडी.
लीधा खत वट ने खाळी,परचा वाळी रे.
जपा जगदंब जोराळी रे. टेक
चोरासी चारणा चंडी,खमा भणो आज अखंडी.
फरे तोळी आण लोखंडी,लोवडी वाळी रे.
जपा जगदंब जोराळी रे. टेक
बाटी विज बारणे उभो,गडगडा साद गळुभो.
राजबाइ बाळ वळुभो,चरणे तोळी रे.
जपा जगदंब जोराळी रे. टेक
रचिता विजय बाटी

कोई टिप्पणी नहीं:

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads