.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

6 फ़रवरी 2017

श्री कच्छ गढवी सामाजीक उत्कर्ष ट्रस्ट आयोजीत 22 मां समूह लग्नोत्सवनो अहेवाल

श्री कच्छ गढवी सामाजीक उत्कर्ष ट्रस्ट आयोजीत 22 मां समूह लग्नोत्सवनो अहेवाल

ता.01-02-2017 (वसंत पंचमी)ना रोज  गढवी समाजवाडी भुज-कच्छ खाते योजायेल जेमां 6 (छ) युगलो प्रभुतामां पगला मांड्या हता

विशेष सन्मान
विरलदानभाई गढवी (P.i)
विमलदानभाई गढवी (p.s.i)
मीताबेन गढवी (GES-वर्ग-2)
मालाबेन गढवी (MBBS)


शिष्यवृती वितरण
धोरण 8 थी उच्च अभ्यास सुधी कुल 90 विधार्थीओ (58 दीकरीओ, 32 दीकराओ) ने अमीत जब्बरदान गढवी मेमोरियल चेरीटेबल ट्रस्ट द्रारा रू. 1,45,000 नी शिष्यवृती आपवामां आवेल


पुष्पदानभाई गढवी, जब्बरदानभाई गढवी, भगवानजीभाई अयाची, देवराजभाई वालाजीभाई गढवी (ऐडवोकेट), हेमुदानजी केशरीया, शीतलबेन बाटी (प्रो.कच्छ यूनिवर्सीर्टी), वसंतदानभाई पायक, अंबादानभाई पायक, जयंतिदानभाई गढवी, किरीटदानभाई रोहडीया, नरेन्द्रदानभाई गढवी, हिमतदानभाई गढवी तेमज 1800 जेटला ज्ञातिजनो हाजर रहेल कार्यक्रमनुं संचालन वसंतदानभाई गढवी करेल

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT