.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

22 फ़रवरी 2017

वरसाद रचना किरणदान शंकरदान गढवी (वरसडा )

रचना = किरणदान शंकरदान गढवी (वरसडा ) रामोदडी, हाल-नडीयाद,

🌺  वरसाद  🌺

वहालो लागे वरसाद,   तारा करु केवा वखाण,
मुने वहालो लागे वरसाद...

जेठ गयो ने अषाढ आयो,
आंधी उठीयुं आठे पहोर...(र)

तिमिर ना तोखार छुटया,
मेधो थयो तैयार....
मुने वहालो लागे वरसाद...

अवनी पर असराण उमटया,
कटक काळा डीबांग..(र)

धरती ने धमरोळवा हालयो,
मेधो धणी सुवांग...
मुने वहालो लागे वरसाद...

पदमणी चाले झरमर झरमर,
वरसे चारेकोर...(र)

डुंगरा आजे डोलवा लागया,
नदीयु करे कलशोर...
मुने वहालो लागे वरसाद.....

मेउ, मेढक, चातक ,
जेनी राह जुवे चकोर....(र)

मुनी, चारण मलके आजे,
गहेंके रुडा मोर......
मुने वहालो लागे वरसाद...

वेलडीयुं वींटळाइ आजे,
वनरायुं माथे ओळधोळ...(र)

किरण कहे रुतु राणीऐ आजे,
सजया शणगार सोळ...
मुने वहालो लागे वरसाद....

मुने वहालो लागे वरसाद..

🌺🌺🌺🌺🌺🌺

कोई टिप्पणी नहीं:

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads