.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

16 मार्च 2017

समाजना उत्थान माटे आपणो नानो प्रयत्न पण बहु महत्वनो छे...!

समाजना उत्थान माटे आपणो नानो प्रयत्न पण बहु महत्वनो छे...!

आपणा अभिगमथी आपणे समाजने कंई नुकशान तो नथी करताने ऐम हंमेशा विचारवुं.

दरेक माणस ऐक ज उमदा काम समाज माटे करे तो विचारो के बघा माणसोना उमदा कामोनो सरवाळो केटलो मोटो थाय ?

ऐक नानुं काम ऐ मोटा उमदा विचार करतां वघारे अगत्यनुं अने महत्वनुं छे.

जय माताजी.

प्रस्तुति कवि चकमक.

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT