.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

30 जून 2017

वाला चारणो मने गमता

💐 *कच्छ झरपराना नाराणभाइ गढवी नी रचना* 💐

🌹 *वाला चारणो मने गमता* 🌹

🙏🏻 *ढाळ-कच्छ नी धरती वाळी रे (गरबो)* 🙏🏻

भोळा ने भजवा वाळा रे,माताजी ने मानवा वाळा रे
वाला चारणो मने गमता..(२)

जरपराना जबरा घणा दिलना छे दयाळु
भाडीयाना भला घणा छे बहु मायाळु
रामने रटवा वाळा रे, धर्मने मानवा वाळा रे
वाला चारणो मने गमता..

बोराणाना बा'दुर घणा छे बहु दयाळा
वोवार ना तो वटवाळाने छे ए पाणावाळा
दुहा-छंद बोलवावाळा रे,सोनलने मानवा वाळा रे
वाला चारणो मने गमता..

पांचोटीयाना पाणीवाळा समजु ने सीयाणां
भाडा नातो भला घणा मुछे बहु रुपाळा
वाछरा ने मानवा वाळा रे,शंभुने सेववावाळा रे
वाला चारणो मने गमता..

चारणोना जगमा आखा पळे पडकारा
सोनलमांने विनवे "नाराण" राखजो अजवाळा
शक्तिने सेववावाळा रे,अंबाने मानवावाळा रे
वाला चारणो मने गमता..

💐 *रचना=नाराणभाइ गढवी* 💐
*जरपरा-कच्छ*

*आ रचना जरपराना नाथाभाइए वोट्सप पर मोकली छे ए बदल आभार*
👏🏻 *भुलचुक सुधारीने वांचवी* 👏🏻

🌹 *टाइपिंग=राम बी.गढवी* 🌹
*नविनाळ-कच्छ*
*फोन=7383523606*

💐 *वंदे सोनल मातरमं* 💐

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT