.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

14 अप्रैल 2018

સંગઠન‌ એજ સમાજ પ્રગતિનું શ્રેષ્ઠ માધ્યમ છે

એક પથ્થર લો અને એક કુતરા ને મારો.
કૂતરું ડર થી ભાગી જશે.

હવે એજ પથ્થર લો અને મધમાખી ના મધપૂડા પર મારો. વિચારો તમારા હાલ શું થાય?

પથ્થર એ જ છે , તમે પણ એ જ છો..ફર્ક ફક્ત છે એકતા નો

એકતા માં જ શક્તિ છે. આપણામાં એકતા નહીં હોય, તો ના તો સમય બદલાશે અને ના તો સમાજ બદલાશે.

ચારણ એક થાય , ચારણ નેક થાય, ચારણ એક ધારણ

સંગઠન‌ એજ સમાજ પ્રગતિનું શ્રેષ્ઠ માધ્યમ છે.

कोई टिप्पणी नहीं:

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads