.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

19 जुलाई 2018

जाजी रे सलाम माणसी

👏🏻 *कच्छ झरपराना वीर शहीद ने शब्दांजली = जाजी रे सलाम मरद माणसी* 👏🏻

तने जाजी रे सलाम मरद माणसी..
कीर्ती तारी गामेगाम गवाय रे...
भारतना सपुत
जाजी रे सलाम माणसी मोजीला...

छे श्रीमंत अनेक झरपरा गाममां..२
बापु राजदे जेवो नथी धनवान रे
भारतना सपुत
जाजी रे सलाम माणसी मोजीला..

वंदन चरणे विर तारी मातने...२
कुखे जेने आवो जनम्यो तुं कुळवान रे
भारतना सपुत
जाजी रे सलाम माणसी मोजीला..

अमने एक छे भरोसो सोनबाइ मातनो..२
बीजो भरोसो हिंदना रखेवाळ रे..
भारतना सपुत
जाजी रे सलाम माणसी मोजीला..

मरता शीखवाडे आवा चारणो...२
भागेडु ने वारवार धिक्कार रे..
भारतना सपुत
जाजी रे सलाम माणसी मोजीला

विशेष ओळखाव्यु तारा गामने..२
रामना नो स्वीकारजे फुलहार रे
भारतना सपुत
जाजी रे सलाम माणसी मोजीला

💐 *रचना=राम बी. गढवी* 💐
*नविनाळ=कच्छ*
*फोन नं. =7383523606*

🙏🏻🙏🏻 *ढाळ=आशरो रे मांगु आशापुरा आइनो* 🙏🏻🙏🏻

💐 *वंदे भारत मातरमं* 💐

💐 *वंदे सोनल मातरमं*

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads