.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

.

Notice Board


Sponsored Ads

Sponsored Ads

Sponsored Ads

29 दिसंबर 2019

प्रातः स्मरणीय प.पू.आईश्री हांसबाईमानो 92 मो जन्मजयंती महोत्सवनी आमंत्रणपत्रिका

प्रातः स्मरणीय प.पू.आईश्री हांसबाईमानो 92 मो जन्मजयंती महोत्सवनी आमंत्रणपत्रिका

सवंत 2076  महा सुद-5 (वसंत पंचमी) ता.30-01-2020 ने गुरूवार

महोत्सवनी रूपरेखा
प्रातः समय पूजन अर्चन
सवारे 10-00 कलाके सन्मान कार्यक्रम

संतवाणी सवारे 11-30 थी 6-00 
महाप्रसाद बपोरे 1-00 कलाके


शुभस्थळ :-
श्री भगवती कृपा धाम, मोटा रतडीया ता. मांडवी कच्छ
मो- 7567816907

निमंत्रक
माताजी खीमश्रीबेन हांसबाईमा
माताजी धनबाईबेन हांसबाईमा
तथा समस्त सेवकगण

        जय मा हांसबाई

      वंदे सोनल मातरम्कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads