.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

26 मई 2015

गुजरात पोलीस दळ भरती मेरीट जाहेर

👉 गुजरात पोलीस दळ भरती परिणाम

👉 ता.03/05/15 ना रोज लेवायेल लोक रक्षकनी लेखित परीक्षानो मेरीट जाहेर

👉 मेरीट

जनरल - 80
बक्षीपंच -77
ऐस.सी -77
ऐस.टी -70

वधु माहिती माटे
http://www.gprb2015.org/

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT