.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

13 जून 2015

बिन-सचिवालय कारकुन माटे प्रमाणपत्र चकासणी बाबत

 बिन-सचिवालय कारकुन माटे प्रमाणपत्र चकासणी बाबत
 स्थळ :- गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडळ डॉ.जीवराज महेता भवन गांधीनगर
 तारीख अने समय जोवा माटे CLICK HERE
 पसंदगी पामेल उमेदवारोऐ नीचे मुजबना प्रमाणपत्रोनो 1 सेट स्व-प्रमाणित अने असल प्रमानपत्रो साथे हाजर रहेवानु
(1) धोरण-10 नी मार्कसीट
(2) धोरण-12 नी मार्कसीट
(3) स्कुल सर्टी
(4) कोम्प्यूटर सर्टीफिकेट
(5) जातिनो दाखलो
(6) ओबीसीना उमेदावारो ता.1-04-2013 थी 8-10-2014 वच्चे कढ़ावेल नोन-क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र (परिशिष्ट-क)
प्रमाणपत्र चकासणी नी वधारे सूचनाओ माटे CLICK HERE

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT