.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

19 अगस्त 2015

|| आव्योय हेमुं याद ||

.                  || आव्योय हेमुं याद ||

.          रचना : जोगीदान गढवी (चडीया) 
.         राग : हे कान तारी मोरलीये मोही ने...


मीठप कंठे मोरलो, (ऐवो) सरवोय गुढो साद
जीव अमारो जोगडा, आव्योय हेमुं याद.


हे दान तारा रे कसुंबल कंठ मां,, ..मधरा रे मोर बोले...
ऐवा ढांकणीया गामना रे ..रतनु साख ना ..
जीरे हेमु भाई क्यारे आवे...हांरे हेमुं भाई क्यारे आवे..


हे..दान तारां रे गितडीयां ने गायतां..पांपण्युं माॉ पांणी आवे
ऐवा कळायेल कंठ ना ,..रे रुडा साद ना ..
जीरे ऐ गीतडां ने कोंण गावे..हांरे हेमुंभाई क्यारे आवे......


हे..दान तारा रे रुपक माय रोई ने ..गुजरात गांडी बनी..
ऐवा रांक नां रतन ने ..कडवां सासरीया...
जीरे आ जग मां कोंण लावे....हारे हेमु भाई क्यारे आवे..


हे दान गरजे अहाड नो मेघ त्यां..यादीयुं तारी आवे..
ऐवा काळजा ने कोरता.. रे ..मनडां मोंहता...
जीरे कानजी ने कोंण गावे...हारे हेमु भाई क्यारे आवो..


हे दान वाल्यप वळुंभतो वाट्य रे, ..जोगी दांन जुंवे..
ऐवा सरवण मास नी ..रे आठ्यम रात ना...
ग्येला हेमुं भाई क्यारे आवे..जीरे हेमुं भाई क्यारे आवे…


(कळायेल मोर जेवा कसुंबल कंठ ना गायक हेमुभाई गढवी ने हैया ना भावथी श्रद्धा सुमन रुप जोगीदान गढवी रचित आ भावगीत थी कोटी कोटी वंदन )
आवे हेमुं याद 


कोपी :- मौज ए दरीया ग्रुप मांथी
पोस्ट बाय :- www.charanisahity.in
➡ हेमुभाई गढवीना स्वरमां  अप्राप्य ऑडियो टूंक समयमां मुकवामां आवशे
आ अप्राप्य ऑडियो कुरियर मारफ़ते मोकलवा बदल श्री वेरशीभाई वरमल रे.भाटिया ता.कल्याणपुर जी-द्रारका वाळानो खूब खूब आभार
➡ तमारा पासे पण हेमुभाईना ऑडियो होय तो मोकलवा विनंती छे.
➡ 9913051642
      charanisahity@gmail.com       वंदे सोनल मातरम् 

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT