.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

30 सितंबर 2015

चारण-गढवी लोकगायक कच्छ-2015

जय माताजी

चारण-गढवी  लोकगायक कच्छ-2015

➡ भाईओ काले ता.01-10-2015 फॉर्म भरवानी छेल्ली तारीख छे तो हजी कोई भाईओ अथवा बहेनो फॉर्म भरवामां बाकी होय तो भरी नाखवा विनंती छे.

➡ जे भाईओ पासे फॉर्म जमा थयेल छे तेओ आवतीकाले मोडामां मोडू सांजे -6 वाग्या सुधीमां फॉर्म जमा करावी जवा.

➡ जो समयसर फॉर्म जमा नहीं करवामां आवशे तो फॉर्म स्वीकारवामां आवशे नहीं जे ध्यानमां लेवा विनंती छे

संपर्क :-
भावेश गढवी :- 9825770692
हरजी गढवी :- 9979252911

पोस्ट बाय :- www.charanisahity.in

Forward To All Friends & Groups

    🙏 वंदे सोनल मातरम् 🙏

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT