.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

5 सितंबर 2015

आई श्री सोनल चारण विसामो


आई श्री सोनल चारण विसामो@सिवील होस्पीटल माटे नी कायमी व्यवस्था माटे मकान आई श्री सोनल चारण विसामो@सिवील होस्पीटल माटे नी कायमी व्यवस्था माटे मकान अथवा प्लोट खरीदवा सहयोग माटे ता.07/07/2015थी शुभ शरुआत थयेल....अने अे शुभ शरुआत आपणा आदर्णिय बंधुश्री अेस.के.लांगा साहेब द्वारा  थयेल अत्यारे हमणां
जुनी बधी पोस्ट वांची अेटले फरी आप सौनी जाणकारी माटे लखुं छुं के
शरुआत मां 35,000 ₹ रुपीया थी अने पछी ओपनली जेटला रूपिया आपवा पडे अेटला आपवानी तैयारी साथे आपणे पासे घणा नाम उत्साहपृर्वक आव्या हता अे अंतरगत  हमणां नवेसर थी 51,000/- थी श्री सत्येनभाइ अने श्री कैलाशभाइ अे शरूआत करेल छे जुनु लीस्ट नीचे मुजब हतु अने हवे नवा नामो आपणे अेमां अेड करीये छीये.मित्रो आ उमदा अने अत्यंत आवश्यक काम माटे 100 जेटल चारण बंधुना सहयोगनी जरूर छे,आपणा चारण समाजना दुर दुरथी सिवीलमां सारवार अर्थे आवनार बिमार चारण बंधु अने अेमना सबंधीने रहेवानी सगवळ करी साचा अर्थमां सेवाना आ उमदा कार्यमां आपणे सौ सहभागी बनीये,हालमां भाडानी जग्या मां काम चलाउ सगवळ उभी करेल छे जेनो भरपुर उपयोग थइ रह्यो छे जग्या हवे खुबज नानी पडे छे घणीवार अेक साथे पंदर थी वीस चारण बंधु ना रोकाण वखते घणी अगवळ पडती होय छे.माटे नवुं मकान अने अे पण पोतानुं खरीदवानी ताती जरूरीयात छे.जे माटे पचास थी साइठ लाख रुपिया मां आपणी जरूरीयात मुजबनुं मकान मळी शके अेम छे.अेटले 51,000/-₹ ना 100  मेम्बर बनावीये तो आ काम शक्य बनी शके अेम छे.अत्यार सुधी आ जरूरी सेवाकीय प्रवाहमां जोडायेल बंधुनुं लीस्ट नीचे मुजब छे..आप सर्वे चारण बंधुने जय माताजी..मॉं सोनल कृपा ही केवलम.... ds
आई सोनल चारण विसामो@सिवील..
(1)श्री अेस.के.लांगा साहेब
(2)श्री घनश्यामभाइ मोड साहेब
(3)श्री दिलीपभाइ सिलगा
(4)श्री मुकेशभाइ विठु..(साणंद)
(5)श्री राजेशभाइ बादाणी..ICICI
(6)श्री हरेशभाइ जे. कुना..मुंबइ
(7) बेनश्री दमयंतीबेन अेम. बारोट
(8)श्री विक्रमभाइ डी. साउ (बेला)
(9)श्री बळवंतभाइ अेच. बाटी (ढेढाळ)
(10)श्री कैलाशभाइ के.रेढ (CA)
(11)श्री देवीदानभाइ गंगदासभाइ देवसुर (गांधीधाम कच्छ)
(12)श्री शक्तिदानजी बागदानजी आशिया (बाडमेर)
(13)श्री गोपालसिंहजी किनीया (जोधपुर)
(14)श्री सुरेन्द्रसिंहजी बारहट (करणी बेन्गल्स)
(15)श्री सत्येनभाइ वरसडा (अमदावाद)
जय जय मॉं करणी..बंधु..
जय जय मॉं सोनल..बंधु..
पोस्ट टाईप :-
दिलीप सिल्गा..9825005224
पोस्ट बाय :- www.charanisahity.in
Forward To All Friends & Groups
       वंदे सोनल मातरम् 

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT