.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

19 अक्तूबर 2015

मोगल आवोेने

--------- || जय माताजी || -----------
आजे सातमु नोरतु छे ते निमिते श्री रुपाळीबा रचीत एेक मोगलमाँ नी चरज माणींये...
कळह थपावुं मदिरमां आयुने अपवास
.......मोगल आवोेने ...( टेक )
तेव तेवडी टोळे मळी तरवाडा व्होराय
.......मोगल आवोेने ...( टेक )
वोरवा ते सांधण सोयरो ने डाबर भरीया तेल
.......मोगल आवोेने ...( टेक )
काळी ते लाईनुं कापडुने घुघर वट घेहवाळ
.......मोगल आवोेने ...( टेक )
डोके ते टुंपीयो हेमनोने काने झबुके झाल
.......मोगल आवोेने ...( टेक )
नाके ते नथडी शोभतीने टीलडी तपे ललाट
.......मोगल आवोेने ...( टेक )
सेंथो पुर्यो सींदुरनोने चोटले वशीयल नाग
.......मोगल आवोेने ...( टेक )
बांये बाजु बंध बेरखाने दशे आंगळीये वेढ
.......मोगल आवोेने ...( टेक )
पगे ते पांवळ शोभताने वींछीयानो शणगार
.......मोगल आवोेने ...( टेक )
माजी ते रमवा नीसर्याने सोळ सज्या शणगर
.......मोगल आवोेने ...( टेक )
नव दाडा नव नोरता माअे गरबो लीधो हाथ
.......मोगल आवोेने ...( टेक )
लीलो राखो मां नेहने ने अवीचळ रेजो आई
.......मोगल आवोेने ...( टेक )
कळह थपावुं मंदिरमां आयुने अपवास
.......मोगल आवोेने ...( टेक )
 
टाईप मां भुल होयतो क्षमा करजो
रचयता :- श्री रुपाळीबा कानदासजी , महेडु राणेसर
टाईप :- मनुदान गढवी - महुवा
           9687573577
 वंदे सोनल मातरम् 

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT