.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

4 नवंबर 2015

भजन रचना: जोगीदान गढवी (चडीया)

.                          ||  भजन.  ||
.             रचना: जोगीदान गढवी (चडीया)
.       (राग: ओल्या कृष्ण जी सुदामा ने के छे रे..)
तेदी..
हीयामां जनक बउ हरखांणा...जडी ती जेदी जानकी..
ऐणे रैयतुं छोरुं घोडे राखी  ..रे..चडेली ऐवी चांनकी रे
हळ लई हाथ मांनो..खेतरो ने खेड्यां...रे..
त्यारे धरती थी धीडी रे पघारी..निकळी ती बाळा नानकी..
तेदी जनक हैया मां खुब हरखांणा..रे जडी ती जेदी जानकी रे..
प्रिति रे करी ने ऐने ..विदेही ये पाळी..
ऐणे..फुलडा विनानी भोय नती भाळी..जणेता जोगी दानकी
तेदी जनक हैया मां खुब हरखांणा..रे जडी ती जेदी जानकी रे..
जरी ना मुझाणी देखो..जनक दुलारी...
ऐतो नेणले पियु ने रईती नीहारी...राघव वाट्युं रानकी
तेदी जनक हैया मां खुब हरखांणा..रे जडी ती जेदी जानकी रे..
रावणे हरी ने ऐने ..राखहुं मां राखी...
अने वालीया ये झुपडीयुं ना वाखी....सीता ने राखी सानकी.
तेदी जनक हैया मां खुब हरखांणा..रे जडी ती जेदी जानकी रे..
आळ रे ओढाड्यां तोये ..सगती ना श्राप्या..
अंगडा पोताना धरती ने आप्या रे...मुकी नई माझा मानकी
तेदी जनक हैया मां खुब हरखांणा..रे जडी ती जेदी जानकी रे..


कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT