.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

23 नवंबर 2015

बळदेवभाई हरदानभाई नरेला" रचित एेक चरज

आजे आई श्री सोनबाईमाँ मढडा नो 41 मो निर्वाण दिवस छे
आ निमिते भावनगर राज कविश्री "बळदेवभाई हरदानभाई नरेला" रचित एेक चरज नुं रचपान करीयें
मढडामां भाळी में मरमाळी रे ,
माताजी तारी मुरती रे जी.( टेक)
लाख लाख दीवडाना , तनथी तेजाळी रे {2}
अे जी एेने आतमाना तेजे पृथ्वी उजाळी रे .
माताजी तारी मुरती रे.......(टेक)
वहे छे मुखेथी जेने , वाणी चार वेद वाणी {2}
अे जी अेवा ग्नान रे पुराणो पीधा जेने गाळी रे.
माताजी तारी मुरती रे.......(टेक)
देवी छे दयाळी जेना , थानके मळे छे थाळी {2}
अे जी एनो आतमो हुलासे अतिथी ने भाळी रे .
माताजी तारी मुरती रे.......(टेक)
खरुं समरण भाळी , भले होय रात काळी {2}
अे जी केवी छे कृपाळी पुगे पण पाणी रे.
माताजी तारी मुरती रे.......(टेक)
भजे 'बळदेव' भाळी , मढडाना मढवाळी {2}
अे जी एवी प्रसन्न रहोने माडी परचाळी रे .
माताजी तारी मुरती रे.......(टेक)
रचयता :- भावनगर राज कविश्री बळदेवभाई हरदानभाई नरेला
टाईप :- मनुदान गढवी - महुवा
   वंदे सोनल मातरम् 

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT