.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

11 दिसंबर 2015

फोरम्युं देतुं फुल रचना : जोगीदान गढवी (चडीया)

.              || फोरम्युं देतुं फुल ||
.     रचना : जोगीदान गढवी (चडीया)
फोरम्युं देतुं फुलडुं मारुं..आंगणे उगेल आ..
काली घेली ऐनी काकलुदी मा..बोलतुं बापु ने बा...
फोरम्युं देतुं फुलडुं मारुं..आंगणे उगेल आ.....टेक...
कॉडीयुं कुके ढिंगले कायम..हसतुं  रमतुं  हेत..
जाळवुं शी रीत जांणतो तोये..राखी मुठी मां रेत...
ओछीयाळी मारी ओसरी थाशे.(ज्यां ई) पगली देतुं पा..
फोरम्युं देतुं फुलडुं मारुं..आंगणे उगेल आ.......(01)
माड्युं करे ई रमकडां मांडी.ई.छोडती जाणें छाप
पेट जणीं मारी पारकी थाशे.. बाळ तो हैयुं बाप
वीर भले ऐनी मांड्य विंखे तोय..जीभ थी ना के जा..
फोरम्युं देतुं फुलडुं मारुं..आंगणे उगेल आ......(02)
आंख खुली त्यांतो आंगणे ऐणे..जोयी उभेली जान
सरणायुं ये तो सेरडो पाड्यो..दिधुं  ज्यां कन्या दान
पारकी कीधी आज पिताये .(हवे)रेडवी क्यां जई रा...
फोरम्युं देतुं फुलडुं मारुं..आंगणे उगेल आ.....(03)
फरतुं फेराय हीबका लेतुं..नीचलां ढाळीन  नेंण
मौंन थियां नित्य लागतां मिठा .(जे)..विरडा जेवां वेंण
लमणो वाळीन आंखडी लुछे..(मारा) धट मां वागे घा...
फोरम्युं देतुं फुलडुं मारुं..आंगणे उगेल आ......(04)
ध्रुहक्यो ढोल ने काळजां ध्रुज्यां..गुंज्या विदायुं गांन
निकळ्यो जांणो नांभीये थी मारो ..जीवडो जोगीदांन..
आंख सामे मारो आतमो हाल्यो..(मारे )भणवुं कोने भा..
फोरम्युं देतुं फुलडुं मारुं..आंगणे उगेल आ.....(05)
..

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT