.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

15 जनवरी 2016

खेड़ुत मित्रो माटे ख़ास सॉफटवेर

खेडूत मित्रो माटे ख़ास सॉफ्टवेर
आ सोफ्टवेर मां नीचे मुजबनी सेवाओ खेडूत मित्रोने मलशे.
बजार भाव
हवामान समाचार
मार्गदशन
वगेरे माहिती आ सोफटवेर द्रारा मलशे
तमारा फोनमां रोज अपडेट मेलववा माटे आ सोफटवेर डाउलोड करो
आ सोफटवेर डाउनलोड माटे नीचेनी लिंक ओपन करीने डाउलोड करी शको छो ?
http://app.rmlglobal.com/download?referrer=421249

Forward To All Friends & Groups

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT