.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

26 फ़रवरी 2016

आई श्री सोनल विसामो अमदावाद


मित्रो....आई श्री सोनल विसामा पर हवे रहेवानी तेमज जमवानी व्यवस्था छे.पहेला आपणे पासे अेकज फ्लोर हतो बे रुम रसोडु अने अेकज कोमन अेटेच बाथरुम..जेथी आपणी बहेनो ने थोडी अगवळ रहेती हती कारण पुरुषोनी संख्या खुब वधारे होवाथी नाहवा-धोवा मां अेक ज बाथरुम होय अेटले अगवळ पडे अे स्वभाविक छे.हवे आपणे उपरनो रुम पण रेन्ट पर लइ लीधो छे जेमा अेक बाथरुम + मोटु धाबु + मोटो रुम छे अेटले बहेनो अलायदी रही शके..
नीचे ना रुम नुं भाडु 6,500/- ₹ उपरनुं 3,500/- ₹ टोटल 10,000/- ₹ दर महिने..आपणे चुकवीये छीये..
आ सिवाय साफ-सफाइ,कचरा पोता,ओशाळ+कवर धोवा वगेरे..1000/- ₹ आशरे खर्च थाय छे.लाइट बील 2,000/-  थी 4,000/- जेवी वपराश अने सिजन अे प्रमाणे आवे छे..
मित्रो..त्यां रोकायेल आपणा बिमार चारण बंधु जो रोज बहारनुं तैयार नास्तो+भोजन (जंकफुड) करे तो वधारे बिमार थाय.अेटले आपणे इन हाउस जमवानी व्यवस्था पण करी छे अेटले अेमने शुद्ध सुपाच्य बंने टाइम जमवानुं मळी रहे..(चा-नास्तो पण).
मित्रो..हाल आशरे महिने 8,000/- नो राशननो खर्च थाय छे.रोकायेल भाइ बहेनो नी संख्या प्रमाणे वधघट थाय..
क्यारेक गेस सिलींडर 12 दिवस चाले छे 
तो क्यारेक वीस पचीस दिवस जेवी रोकायेल दर्दी अने सगाव्हाला नी संख्या.
मित्रो..उपर जणावेल विसामा नो टोटल मंथली खर्च आशरे वीस थी पचीस हजार थाय छे.मॉं सोनल नी कृपा छे छेल्ला आशरे अेक वर्ष थी कोइपण जातनी तकलीफ वगर चाली रह्यो छे.उत्तरोत्तर आपणे सगवळ मां वधारो करता जइये छीये.जेथी दुरदुर थी सिवील मां सारवार अर्थे आवनार आपणा चारण भाइ बहेनो अने नाना भुलकाओने कोइ जात नी तकलिफ न पडे.समस्त चारण समाजनो अविरत खुबज सारो सहकार मळी रह्यो छे.आपणा दाताश्री बंधुओ खुब मोटी संख्यामां भरपुर सहयोग आपी रह्या छे.
मॉ सोनल ने प्रार्थना के आपणो आ सोनल विसामो आ रीते ज कायम अविरत कार्य करतो रहे....
हाल संस्थानी बेन्क  SBI मां 1,57,563/-₹ हाथ पर छे 80,000 /- ₹ नी बे अने 2,20,000/-₹ नी अेक FD करेल छे..(टोटल-5.37 Lacs)

मित्रो..राशन ना दाता दरमहिने आपणने लगभग मळी जाय छे.नीचा ना मकानना भाडा ना चार पांच वर्ष ना बेन्कमां पड्या छे.उपरना रुम ना दाता हजु जरूर छे.पण कायम आ रीते चलाववा माटे आपणे दर वर्षे 2000/-₹ रुपिया सोनल विसामाने आपे अेवा आशरे 200 मेम्बर बनावी दइये तो आ अेक सारी सेवाकिय प्रवृति
चाल्या करे.कोइ पण जात नी तकलिफ वगर अने  बधी ज सगवळ साथे रहेवानुं अने जमवानुं बधुज आराम थी चाले..आ माटे अापणे समस्त अमदावाद के गुजरात मांथी मात्र 200 मेम्बर बनाववा छे.आप पण आ बाबते कंइक सुचन करी शको छो...जय मॉं सोनल..(आई श्री सोनल विसामा टीम ना जय माताजी..)

वधारे माहिती माटे :-
दिलीपभाई शील्गा :- +919825005224

वंदे सोनल मातरम्

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT