.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

29 फ़रवरी 2016

मोगल पचिसी ||रचना जोगीदान गढवी (चडीया)

.     || मोगल पचिसी ||
रचना जोगीदान गढवी (चडीया)
.      छंद : भुजंग प्रयात
सदमतीयुं सगती समप,चुकुं नही सत चाल
जाळव तुं ब्रिद जोगडा, है मौंगल हर हाल..||01||
नमौ चारणी तारणी पाय तोळे
कहो मां खमां तो कळोयांय कोळे
हजी हाजरा तुं हजूरीय हामी
नमो मौंगलंम्मा नमामी नमामी..||02||
हरे चित्त चिंता विघन्नो विनासे
अखिलेशरी आवियो ऐज आसे
डणंकी रीपु ने दीयो मात डामी
नमो मौंगलंम्मा नमामी नमामी..||03||
नहीं तर्क थी जाय तुं मात जांणी
प्रगट्टे घटो घट्ट मां ज्येंम पांणी
नतो मात जन्मी नतो मृत्य पामी
नमो मौंगलंम्मा नमामी नमामी..||04||
नतो यौवना मात नां बाल व्रिद्धा
अजर तुं अमर तुं तुंहीं ब्रह्म सिद्धा
तवां हत्थ मे सर्प त्रिसूल्ल तामी
नमो मौंगलंम्मा नमामी नमामी..||05||
तुंही दुग्ध रां देगडां मात देंणी
तुंही काळ ना काळ नी मात केंणी
गमे तम्म जाया ने केमे गुलामी
नमो मौंगलंम्मा नमामी नमामी..||06||
जगत्त पालणी जोगणीं मात जाणी
विभिन्नाय   रुपाय  वेदे वखांणी
अहरनीस तुं स्वास ही स्वास सामी
नमो मौंगलंम्मा नमामी नमामी..||07||
तुंही ॐ कारम् तुंही रिंग धारम्
जीभां जोगीदानाय पुन्यं पुकारम्
भणीं जोगणी तुं घणीं विश्व घामी
नमो मौंगलंम्मा नमामी नमामी..||08||
तुंही काल सरपां तणां दोष कापे
तुंही धर्म थापे अधरमां उथापे
कबुं ना बणुं लंपटी दुष्ट कामी
नमो मौंगलंम्मा नमामी नमामी..||09||
....................................क्रमस:..
घांघणीया तनया घटम् ,समरण प्रकटण सूर
जय मोगल जप जोगडा, नमन वधारण नूर..||25||


कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT