.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

16 फ़रवरी 2016

चरज डायरो

खोडियार जयंती निमिते ता.15-02-2016 ना रात्रे गांधीनगर खाते योजायेल चारणी चरज डायरो
जेमां आई श्री देवलमां भाड़ा - कच्छ हाले सवनी वेरावळ वाळानुं प्रवचन तथा योगेशभाई बोक्षानुं प्रवचन तथा डायराना फोटाओ

AUDIO DOWNLOAD

  1. AAI SHREE DEVAL MA PART-1
  2. AAI SHREE DEVAL MA PART-2


ऐस.के.लांगा साहेबने  भेलियो अर्पण करता आई मां
स्टेज 

 आई श्री देवल मां 
 आई श्री देवल मां दीप प्रागट्य करता 
 आई श्री देवल मां
 योगेशभाई बोक्षा अने ऐस.के.लांगा साहेब
 वी.ऐस. गढ़वी साहेब 
ऐस.के.लांगा साहेब अने  वी.ऐस. गढ़वी साहेब Sponsored Ads

ADVT

ADVT