.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

30 मार्च 2016

लश्करी भरती मेळानु टाईम टेबल

लश्करी भरती मेळानु टाईम टेबल
---------------------------------------ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालु छे 


पर ओनलाईन फॉर्म भरवानुं छे. फॉर्म नी प्रिंट आउट काढी साचवी राखवी.
अत्यारे फकत रजिस्ट्रेशन चालु छे. फोर्म ओकटोबर मां भराशे . परंतु रजिस्ट्रेशन कराववु जरुरी छे.

वधारे माहिती माटे (PDF FILE)  :- Click Here

आ पोस्ट फॉर्वड करजो कोईनुं कॅरियर बनी जाशे

                            वंदे सोनल मातरम्

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT