.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

26 अप्रैल 2016

दिझीटल गुजरात

गुजरात सरकार द्रारा DIGITAL GUJARAT नी शरुआत करवा मां आवेल छे. जेना द्रारा नीचे मुजब नी 28 जेटली सेवा ओनी आप घरे बेठा ऑनलाइन अरजी करी शको छो.

वधारे माहिती माटे :- Click Here


कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT