.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

18 मई 2016

आई श्री मोगलमां मंदिर भगुडा 20 मो पाटोतस्व


जय माताजी 
आई श्री मोगलमां मंदिर भगुडा 20 मो पाटोतस्व
ता. 18 - 5 - 2016

आ संपुर्ण प्रोग्राम आपना मोबाईल मां Live जोवा माटे निचेनी लिंक ओपन करशो. :- 

LINK - 1 :- Click Here

LINK - 2 :- Click Here

खास नोंध :-  प्रोग्राम शरु थाई पसी ज Online जोई शकसो.

आ संपुर्ण प्रोग्राम "लक्ष्य" चेनल पर पण Live जोई शकसो.

आ मेसज ने योग्य लागे तो आपडा समाजना सहु लोको सुधी पहोंचाडवा नम्र विनंती छे.

      जय मोगल मां 


      वंदे सोनल मातरम्  

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT