.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

5 मई 2016

विविध विभागोनी जग्याओ नी माहिती अने परिपत्र

 राज्य सरकार द्रारा जुदा जुदा विभागो अने तेना ताबा हेठळनी कचेरीओमां संभवित जग्याओनी भरती अंगे नो ता.04-05-2016 ठराव

विविध विभागो मां सूचित जग्याओ :- 43,064

विविध विभागोनी जग्याओ नी माहिती अने परिपत्र जोवा माटे :- Click Here

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT