.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

2 मई 2016

समूह लग्न कच्छ


कच्छ जील्ला ना दरेक चारण-गढवी समाजना गामे गामे वर्ष-2012 थी समूह लग्ननो आयोजन आई श्री देवल मां (भाड़ा कच्छ) हाले सवनी वेरावळ वाळा ना नेतृत्वमां शरू करवामां आवेल हतु
आ वर्षे वैशाख सुद-3( अखात्रीज) ता.09-05-2016 ना रोज पांचमा समूह लग्न महोत्सवनुं आयोजन करवामां आवेल छे.
आ वर्षे नीचे मुजबना गामो मां समूह लग्न महोत्सव योजाशे.

(1) मांडवी-कच्छ - खाते 21 युगलो 

(2) मोटा भाड़िया ता.मांडवी-कच्छ खाते - 20 युगलो 
(3) भाडा ता.मांडवी-कच्छ - खाते - 7 युगलो 
(4) पांचोटीया ता.मांडवी-कच्छ - खाते - 5 युगलो 
(5) मोटा लायजा ता.मांडवी-कच्छ - खाते - 2 युगलो 
(6) मोटी खाखर ता. मुंदरा-कच्छ - खाते - 8 युगलो 
(7) बोराणा ता. मुंदरा-कच्छ - खाते - 3 युगलो 

कुल - 66 युगलो 

भाडा ता.मांडवी-कच्छ


बोराणा ता. मुंदरा-कच्छमांडवी-कच्छ


 मोटा भाड़िया ता.मांडवी-कच्छ

 मोटा लायजामोटी खाखर ता. मुंदरा-कच्छ पांचोटीया ता.मांडवी-कच्छ
कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT