.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

19 मई 2016

कागवाणी

जय माताजी
ता.19-05-2016 अने गुरूवारना रोज सांजे 8 - 00 क़लाके GTPL डायरा चेनल पर
कागवाणी 
वकताश्री यशवंतभाई लांबा

GTPL चेनल नंबर :- 610

मोबाईल पर जोवा माटे :- Click Here 

वधारे माहिती माटे :- डॉ.निर्मळदान गढवी मो :- 9898331769

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT