.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

3 अगस्त 2016

सूर्य वंदना -03-08-16 रविराज भाचळीया

नित नारायण उगता, जपतो शिवोहंम् जाप,
भाचळीयो रवि भणे,जे,टाळत सघळा ताप,

हे भगवान सूर्य नारायण देव आप नित्य जागी नें कायम सवारे उदय थईनें भगवान शिव नां जाप जपो छो नें सकळ संसार नां ताप टाळो छो नें समस्त संसार नें सुखाकारी आपो छो हे सुखदीयण सूरज नारायण देव आपनें मारा नित्य क्रम मुजब हजारो हेत वंदन.... हो..... प्रभु..... 🙏🏼🌹🙇🏻🌞🙇🏻🌹🙏🏼

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT