.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

5 अगस्त 2016

स्पधात्मक परीक्षा मार्गदर्शन सेमीनार नाना भाड़िया

*स्पर्धात्मक परीक्षा मार्गदर्शन सेमीनार*

तुलशी विधा मंदिर नाना भाड़िया आयोजीत स्पर्धात्मक परीक्षाओ जेवी के, पोलीस , कारकुन , तलाटी , नायब मामलतदार , फारेस्ट गार्ड , आर्मी वगेरे नी लेखित परिक्षाओ माटे मार्गदर्शन सेमिनार

मार्गर्दशक वकताश्री :- डॉ.बी.ऐम. राजपूत साहेब

तारीख :- 06-08-2016

समय :- 10 - 30 कलाके

स्थळ :- श्री तुलशी विधा मंदिर नाना भाड़िया

स्पर्धात्मक परीक्षाओ मां फॉर्म भरेल उमेदवारो आ सेमिनार मां अचूक हाजर रहेवुं

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT