.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

6 अगस्त 2016

कविश्री पिंगळशीभाई मेधाणंद गढवी

🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁

शकित उपासक सरलचित्त,
ज्ञानी घ्यानी गुणवान !
सत्यवदित, संस्कारप्रद,
चारण वरण सुजान !!

ईश्वरे नरो उपावियो,
कृष्ण चोराडो कीघ !
बह्म चुवो निपावीयो,
शाखा तीनू सिघ्घ !!

कया मारु कया गुजरा,
कया परज तुंबेल !
सबकी जननी ऐक,
कयुं राखत भीन भेद !!

साडा त्रण पहाडा तणा,
चारण घारण ऐक !
आई ऐम आखवीयुं,
वेघु जाणे विवेक !!

साचवजो चारणो रे अस्मिता आपनी,
वांची विचार जो रे अस्मिता आपनी.
पूवॅज ईतिहासनो वंदनीय वारसो,
अंतरथी उतारजो रे अस्मिता आपनी.
करी सेवानां काम दई परहिते दाम,
हाथ हैया ठारजो रे, अस्मिता आपनी.
भारतनी भकितनां छंदगान शकितना,
गाजो गवरावजो रे अस्मिता आपनी.
दोय कर जोडी करे पिंगळशी प्राथना,
स्नेहे स्वीकारजो रे अस्मिता आपनी.

- स्व. कविश्री पिंगळशीभाई मेधाणंद गढवी.

       🌺जय माताजी🌺

प्रस्तुति कवि चकमक.

🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT